28 maj 2020
måndag, 30 september 2019 18:01

Bonava förvärvar Urbanium AS för 658 Mkr

Skrivet av 

 

Urbanium har nyligen färdigställt 67 lägenheter vid Ullernåsen t-banestation, cirka 13 km från Oslo city.

 


Bonava förvärvar bostadsutvecklaren Urbanium AS för 608 MNOK, cirka 658 Mkr, på kassa- och skuldfri basis. Urbaniums verksamhet innefattar främst byggrätter i Oslo med omnejd. I och med förvärvet stärker Bonava sin position på den norska marknaden.

Bonava Norge AS, ett helägt dotterbolag till Bonava AB avtalat om att förvärva samtliga aktier i Urbanium AS. Urbanium har sedan 2003 utvecklat och sålt bostäder i Oslo samt i centrala tätorter i Osloregionen. Bolaget har under de senaste åren köpt och utvecklat en attraktiva byggrätter med potential för färdigställande av närmare 1.000 bostäder de kommande 7 åren. För närvarande är ett projekt om cirka 50 lägenheter i produktion med beräknat färdigställande i början av 2021. Urbanium har 7 anställda och omsatte cirka 247 miljoner NOK under 2018.

Bonavas ambition är att integrera bolagets befintliga organisation och fortsätta utveckla marknadspositionen i Oslo. Transaktionen innebär att Bonava stärker sin position i Norge där Bonava idag endast har verksamhet i Bergen.

– Urbanium har en attraktiv landbank med projekt som är helt i linje med Bonavas ambition att utveckla grannskap och prisvärda hem som fler har möjlighet att bo i. Det i kombination med goda marknadsförutsättningar såsom befolkningstillväxt, urbanisering, samt stor brist på bostäder och stark efterfrågan gör att vi ser en stor potential till värdeskapande, säger Joachim Hallengren, vd för Bonava.

Förvärvet av Urbanium kräver godkännande av den norska konkurrensmyndigheten. Transaktionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2019.