19 november 2019
måndag, 30 september 2019 11:21

Heimstaden bygger 3.300 prisvärda hyresrätter

Skrivet av 

 

– Det ligger i vårt DNA som långsiktig investerare, att bygga och förvalta prisvärda bostäder med hög energieffektivitetsstandard, säger Patrik Hall, CEO Heimstaden.

 


Heimstaden Bostad AB har tecknat ett avtal med Europeiska Investeringsbanken (EIB) om ett lån på 3 Mdr kr för att bygga 3.300 prisvärda hyreslägenheter  i fem svenska städer. Projektet stöttas av Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI), som är grundpelaren för Investeringsplanen för Europa.

Syftet med finansieringen är att stödja byggandet av prisvärda bostäder och därigenom minska den allvarliga bostadsbristen i Sveriges största städer. En del av finansieringen kommer även att användas till samhällsnyttiga tjänster såsom bibliotek och stödboende för äldre. Energieffektivitetsstandarden på de nya prisvärda lägenheterna kommer att vara hög.

EIB:s vicepresident Alexander Stubb säger:
–Vi får inte underskatta värdet av energieffektiva bostäder i kampen mot klimatförändringar. Våra hem och kontorsbyggnader står för de högsta koldioxidutsläppen, även mer än bilar. Tillsammans med det ökade behovet av prisvärda bostäder i Sverige, gläder det mig att EIB kan bidra till att öka utbudet av hållbara bostäder”.

– Att erbjuda finansiering för att bygga prisvärda hem understryker Junckerplanens sociala betydelse. Heimstaden Bostad kommer också att säkerställa att bostäderna är energieffektiva, vilket överensstämmer med våra klimatmål. Det vinner alla på” säger Europeiska kommissionens viceordförande Valdis Dombrovskis, ansvarig för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter, finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

– Det ligger i vårt DNA som långsiktig investerare, att bygga och förvalta prisvärda bostäder med hög energieffektivitetsstandard.  Detta projekt kommer att skapa mervärde, både ur ett socialt såväl som ett miljömässigt hänseende. Det är med  glädje och stolthet som vi nu fortsätter projektet i samarbete med EIB, säger Patrik Hall, CEO Heimstaden.

På grund av demografiska mönster och en kraftig urbaniseringstrend har Sverige en växande efterfrågan på social infrastruktur, inklusive bostäder. Därutöver stödjer projektet de svenska och europeiska målen för energieffektivisering och bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

EIB kommer att tillhandahålla en kreditfacilitet om 3 Mdr kr,  icke säkerställd och tillgänglig under en treårsperiod. Varje lån har en löptid på upp till max tio år – i svenska kronor eller euro, rörlig eller fast ränta.