28 maj 2020
måndag, 30 september 2019 10:37

Rekordpris då Wallenstam säljer till HM

Skrivet av 

 

HM och Ramsbury köper Wallenstams fastighet Inom Vallgraven 20:9 på Kungsgatan 52/Östra Hamngatan 39 i Göteborg till rekordpriset 119.445 kr/kvm. Foto: Wallenstam

 


Wallenstam har sålt fastigheten Inom Vallgraven 20:9 på Kungsgatan 52/Östra Hamngatan 39 i Göteborg till HM:s fastighetsbolag Ramsbury, omfattande 1.800 kvm, för totalt 215 Mkr. Priset motsvarar ett rekord för Göteborg med 119.445 kr/kvm.

 

Inom Vallgraven 20:9 , som frånträddes den 24 september 2019, uppfördes år 1804 och den har byggts om och renoverats av Wallenstam. De tre våningsplanen innehåller totalt cirka 1.800 kvm kommersiell yta där H&M-gruppens butikskedja ARKET sedan september 2018 är hyresgäst.


Fastigheten säljs via bolag till Ramsbury Property AB, och det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 215 Mkr. Wallenstam köpte Vallgraven 20:9 i en paketaffär med Diligentia år 2011.


Ramsbury äger sedan tidigare fastigheterna Inom Vallgraven 21:9, 21:20 och 21:21, mitt emot Vallgraven 20:9 på Kungsgatan.