28 maj 2020
fredag, 27 september 2019 13:20

Equator: Vi måste göra mer

Skrivet av 

 

Equator stödjer uppropet Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency i Sverige.

– Vi utmanar även våra arkitektkollegor – ja, samtliga aktörer inom samhällsbyggandet – att göra gemensam sak så att vi tillsammans når tillräcklig förändringskraft, säger Annica Carlsson, vd för Equator. Foto: Cato Lein

 

Byggandet medför betydande miljöpåverkan och vi i branschen måste tänka om. Equator står bakom Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency. Initiativet är bra och vi vill göra mer, nu, säger Equator i ett pressmeddelande.

Det behövs mer forskning och utveckling. Det behövs mer information och kommunikation kring den forskning och teknik som redan finns. Vi behöver gå från ord till handling!, säger Equator.

 

Equator vill satsa 100.000 kr för att få agendan i Architects Declare att gå från digitala ord till praktisk handling.

– Vi utmanar även våra arkitektkollegor– ja, samtliga aktörer inom samhällsbyggandet – att göra gemensam sak så att vi tillsammans når tillräcklig förändringskraft, säger Annica Carlsson, vd för Equator.

Sveriges Arkitekter är värd för uppropet Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency i Sverige.  I uppropet står det:

– Stora klimatförändringar, är tillsammans med pågående förlust av biologisk mångfald en av de största utmaningarna i vår tid – en dubbel kris. Hur vi utformar byggnader och samhällen har stor inverkan på miljön och byggindustrin står idag för nästan 40 procent av energirelaterade koldioxidutsläpp (CO2). Dessutom har byggsektorns alla delar och faser av projekt en betydlig påverkan på såväl landskap som miljö.

– Om vi ska kunna möta samhällets behov utan att överskrida jordens ekologiska resurser, kommer det att krävas ett paradigmskifte inom bygg- och samhällsbyggarbranschen. Tillsammans med kunder och byggherrar kommer vi att behöva utveckla och utforma våra byggnader, möbler, städer, landskap, samhällen och infrastruktur som odelbara enheter i ett större, ständigt förnybart och självförsörjande system.

– Den forskning och teknik som behövs för att påbörja en omställning finns redan nu tillgänglig, men vi saknar en kollektiv ansats för att implementera dem. Vi ser denna brist och åtar oss att gemensamt verka för att stärka våra arbetsmetoder och skapa arkitektur som i alla skalor har en mer positiv inverkan på världen, med hänsyn till miljö och klimatpåverkan.

– Påskynda övergången till material med lågt koldioxidavtryck i allt vårt arbete. Minimera slösaktig resursanvändning inom arkitektur- och stadsplanering båda vad gäller kvantitet och detalj.