28 maj 2020
fredag, 27 september 2019 11:02

Alexandersteatern i Helsingfors är till salu

Skrivet av 

 

Alexanderteaterns eller Ryska teaterns salong har 500 platser, 2 läktare, 2 kejserliga loger. Våningsyta är 6.300 kvm, med en bruttoyta om 8.000 kvm.

 


Alexanderteatern är ett känt landmärke i Helsingfors centrum, som även kallades Ryska teatern.

 


Senatfastigheter inleder ett anbudsförfarande för fastigheten vid Bulevarden 23-27, för den år 1879 uppförda Alexandersteatern. Det kända landmärket i Helsingfors centrum kallades även Ryska teatern. Objektet är i behov av en grundlig renovering och Senatfastigheter söker en köpare som värdesätter kultur och uppskattar objektets historia. Teatern hyrs av Bulevardens teaterförening rf.


Alexandersteatern, som sedan 2005 förvaltats av Senatfastigheter, säljs nu tillsammans med ett mindre annex från 1950-talet som byggts invid huvudbyggnaden. Under de senaste åren har teaterhusets underhåll bestått av bland annat en takreparation, men byggnaden är i behov av en omfattande reparation som beräknas kosta cirka 40 miljoner euro. Bland annat fastighets- och scentekniken bör uppdateras så att den motsvarar dagens krav.

Staten har ingen användning för Alexandersteatern av ägaren Statens fastighetsstrategi och därför säljs den. Enligt Statens fastighetsstrategi kan staten ge avkall på fastigheter som inte behövs och frigöra det kapital som är bundet till ägandet för statens övriga behov.

 

– Att köpa, reparera och förvalta objektet kommer att vara en betydande kulturgärning, säger försäljningschef Jenna Kiukkonen på Senatfastigheter, som ansvarar för försäljningen av objektet.


Alexandersteatern eller Ryska teatern, som den tidigare allmänt kallades, stod färdig 1879 och är ett av Helsingfors landmärken på Bulevarden. Teaterbyggnadens interiör och exteriör är kraftigt skyddade och dess användning för kulturverksamhet är fastställd i en plan.

Teaterbyggnaden är fortsättningsvis i kulturens tjänst på ett mångsidigt sätt: bland annat teater-, dans-, musik- och cirkusföreställningar ordnas i byggnaden, där det även repeteras flitigt. Nationaloperan var verksam i Alexandersteatern åren 1953-1993.

– Vi söker en köpare som värdesätter kultur och uppskattar objektets historia. Senatfastigheter gör en helhetsbedömning av anbuden på basen av både priset och planen. Samtidigt säkerställer vi att köparen har de förutsättningar och resurser som behövs för renovering och underhåll av byggnaden, kommenterar Kiukkonen.

De som önskar vara med om anbudsgivningen har möjlighet att lämna in ett anbud senast 23 oktober 2019. I anbudet bör köparen förutom att föreslå ett pris även presentera sin syn på objektets framtida användning, planer och tidtabell för renovering samt underhåll. Målet är att avtalet om försäljning görs senast i början av år 2020.

Senatfastigheter är en offentlig aktör och säljer fastigheter i huvudsak genom ett offentligt anbudsförfarande. Styrelsen för Senatcenter besluter om fastighetsaffärer till ett värde av högst 5 miljoner euro. Jurisdiktionen för belopp som överstiger 5 miljoner euro överförs på landets regering. Och ifall värdet på affären överstiger 10 miljoner euro är det riksdagen som besluter om affären. Senatfastigheter är ett statligt affärsverk och inkomsterna för fastighetsförsäljningen överförs till staten årligen.


Fakta om Alexandersteatern

Ritades av: Byggnaden ritades ursprungligen av Sveaborgs Ingenjörsadministrations förman, överstelöjtnant Pjotr Petrovits Benard. Arkitekten Jac. Ahrenberg planerade inredningen och utsmyckningen på fasaden.Huset stod klart år 1879. Teatern hyrs av Bulevardens teaterförening rf. Teatern har tre våningar, teatersalongen rymmer ungefär 500 åskådare, en tekniskt komplett utrustad scen och en högklassig restaurangservice i foajén. Byggnaden har sju repetitionssalar och rikligt med kontorsutrymme. Teatersalongen har 500 platser, 2 läktare, 2 kejserliga loger. Våningsyta är 6.300 kvm med en bruttoyta om 8.000 kvm.