19 november 2019
torsdag, 26 september 2019 10:36

Gate46 startar Workplace Management

Skrivet av 

 

Det nya affärsområdet Workplace Management på Gate46, leds av Caroline Widing.

 


I över ett decennium har Gate46 hjälpt sina kunder att hitta och skapa attraktiva butikslokaler. Nu när fokus ligger på att attrahera medarbetare som ska utveckla framtidens retail, så krävs det att kontoren är lika attraktiva för medarbetarna, som butikerna är för sina kunder.


– Vi ser fram emot att kunna stötta våra befintliga och nya kunder i frågor som rör alla typer av lokaler och arbetssätt och på så sätt säkra kvalitet och optimera lönsamhet genom hela lokalkedjan säger Caroline Widing, Gate46.

Gate46 har en tradition av att jobba nära alla involverade parter i en affär för att ta sig an utmaningar såsom ett begränsat utbud av lokaler, ekonomin kring den enskilda butiken samt marknadens generella utveckling.

– Utöver senior kompetens och lång erfarenhet som säkerställer rätt lokal till rätt villkor i rätt tid, så fortsätter vi att jobba nära samtliga parter som är inblandade i en affär. Kontorsmarknaden liknar mer och mer den som retailaktörerna agerat på sen länge, dvs. där tillgången bygger på relationer, fortsätter Caroline Widing, Gate46.

Det nya affärsområdet gör att Gate46 även kan ta sig an uppdrag för företag utanför retailbranschen som behöver stöd i lokalfrågor och utveckling av arbetssätt.