28 maj 2020
onsdag, 25 september 2019 16:48

Skanska bygger flerbostadshus åt Mimer i Västerås

Skrivet av 

 

Tre nya hus som Skanska bygger kommer att förändra bilden av Mimers Bäckby centrum i Västerås. Illustration av Archus Arkitekter

 


Bostads AB Mimer har gett Skanska uppdraget att bygga tre punkthus med 105 lägenheter i Bäckby centrum, Västerås. Avtalet utgör en fortsättning på det samarbete mellan Skanska och Mimer som inleddes förra året. Kontraktet är värt drygt 220 Mkr. Byggstart planeras ske i oktober och husen beräknas vara klara för inflyttning vid årsskiftet 2021/2022.

Punkthusen i Bäckby centrum kommer att vara på 7, 9 respektive 11 våningar och inrymma 105 lägenheter från 2 till 4 rum och kök. I husens gatuplan kommer att finnas lokaler för kommersiella verksamheter. Utmärkande för husen är dels entréer med öppna ytor för möten, tvättstugor och hobbyrum, och dels gårdsterrasser på våning 1 för avkoppling, samvaro och odling.

Projektet drivs med hållbarhet och kostnadseffektivitet i fokus. Hållbarhet med tanke på utvecklingen  av stadsdelen, husens utformning för att skapa möten och gemenskap inne och ute, samt möjligheter till praktikantplatser för arbetssökande på Bäckby. Husen kommer vidare att ha miljömärkningen Svanen och ha bland annat solceller på taken.

– Vi är glada över att få fortsätta samarbetet med Mimer och få bygga de nya husen som kommer att bli ett välkommet tillskott i Bäckby, säger Mikael Lundin, distriktchef Skanska Sverige.

Val av hustyp, material och produktionssätt är valda med tanke på att bygga kostnadseffektivt. Exempelvis byggs alla tre husen parallellt och utmaningen är att på relativt liten yta, med genomgående trafik och befintligt centrum, få logistik och byggnation att fungera på bästa tänkbara sätt.

– Äntligen kommer vi igång och kan sätta spaden i marken. Nya hus, fina lägenheter och fler affärslokaler i centrum, det här behövs verkligen på Bäckby. Det är en kraftfull signal som visar att vi menar allvar med vår satsning på stadsdelen. Förutom att vi bygger nya hus investerar vi också i en rad olika projekt för att öka gemenskapen och stärka framtidstron. Samtidigt som Västerås stad, BoKlok, Ikano Bostad och många, många föreningar och privatpersoner gör bra saker i området, säger Mikael Källqvist, vd för Bostads AB Mimer.