19 november 2019
måndag, 23 september 2019 09:51

Vonovia köper hela Hembla

Skrivet av 

 

Rolf Buch, CEO för Vonovia.

 

 

Tyska Vonovia SE förvärvar cirka 69,30 procent av rösterna i Hembla AB av Blackstone Group.
Genom Transaktionen kommer Vonovia bli ägare till cirka 6,14 miljoner A-aktier och 50,7 miljoner B-aktier i Hembla. Parterna har kommit överens om ett pris om 215,00 kr per aktie (oavsett aktieslag), vilket motsvarar en premie om 11,5 procent jämfört med stängningskursen för Hemblas B-aktie på Nasdaq Stockholm den 20 september 2019 och en premie om 15,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq Stockholm för Hemblas B-aktie under de senaste tre månaderna.

 

Den totala köpeskillingen för samtliga aktier i transaktionen är cirka 12,22 Mdr kr, motsvarande cirka 1,142 miljarder euro. Köpeskillingen kommer till största del att erläggas i euro den 23 september 2019.

 

När godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter har erhållits och transaktionen därmed blir ovillkorad, vilket förväntas ske i oktober eller november 2019, kommer lagen Takeover-lagen att utlösa en skyldighet för Vonovia att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på resterande aktier i Hembla.

Efter förvärvet av Victoria Park AB förra året, fortsätter Vonovia sin strategi för expansion på den svenska hyresmarknaden. Se länk

När Vonovia köpte Victoria Park i september 2018 uppgår var bolagets fastighetsbestånd cirka till 1,11 miljoner kvm, fördelat på cirka 14.000 lägenheter med ett marknadsvärde om 17,1 Mdr kr. Nu förvärvar Vonovia 21.411 lägenheter i Hembla, med ett marknadsvärde om cirka 3,1 miljarder euro, cirka 33,15 Mdr, enligt uppgifter från Vonovia. Victoria Park förvaltar idag cirka 16.638 lägenheter, vilket innebär att Vonovia kommer att äga när förvärvet av Hembla är klart cirka 38.000 lägenheter, framförallt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Vonovia menar att bolaget är Sveriges största bostadsbolag med 38.000 lägenheter i ett pressmeddelande, före Rikshem (28.800),  Heimstaden (27.900), Willhem (26.500), Svenska Bostäder (26.000), HSB (25.500) och Stena Fastigheter (24.500).

Vonovia, grundat 2015, äger totalt nära 400.000 bostäder i Tyskland, Österrike och i Sverige, utför ägandet av bostäder förvaltar Vonia även cirka 80.000 lägenheter. Värdet på Vonovias portfölj skattas till cirka 47,4 miljarder euro, cirka 508 Mdr kr.


I ett pressmeddelande säger Rolf Buch, CEO för Vonovia:
– Vi är långsiktiga investerare i bostadshus och erbjuder attraktivt och högkvalitativt boende. Efter  att vi förvärvade Victoria Park under förra året  är vår strategi att leverera hög kvalitet på levnadsstandarden till våra hyresgäster. Vår investering i Hembla är helt kompletterande med vår närvari i Sverige. Vi har en erfarenhet av att skapa fördelar för både hyresgäster och aktieägare, och vi uppnår detta genom vår långsiktiga expertis, våra omfattande tjänster, bättre upphandlingar och bättre finansiering. Med denna hållbara och mycket långsiktiga kurs lever vi upp till vårt sociala ansvar. SF