14 november 2019
torsdag, 19 september 2019 09:42

Balder köper av Platzer på Backaplan för 368 Mkr

Skrivet av 

 

Backaplan är ett kommande stadsutvecklingsprojekt där arbetet med en ny detaljplan innehållande bostäder, handel och kontor pågår för 10.000 människor. Foto: Platzer.

 

Platzer har sålt de två handelsfastigheterna Tingstadsvassen 3:8 och Tingstadsvassen 4:3 på Backaplan i Göteborg med ett fastighetsvärde om 368 Mkr till Balder. Backaplan är ett kommande stadsutvecklingsprojekt där arbetet med en ny detaljplan innehållande bostäder, handel och kontor pågår.  På de nu sålda fastigheterna planeras i den kommande detaljplanen omfattande inslag av bostäder. Fastigheterna är idag fullt uthyrda.

– Utvecklingen av Backaplan, från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö, är tillsammans med utvecklingen av Frihamnen, viktiga pusselbitar när Göteborgs centrum växer på norra sidan av älven. Vi vill inte äga handelsfastigheter som kommer att rivas till förmån för bostadsutveckling, men vi bidrar gärna i utvecklingen av Backaplan och Frihamnen när det gäller den kommersiella delen. Försäljningen av de båda handelsfastigheterna skapar bättre förutsättningar för Balder att ta ett helhetsgrepp om den nya detaljplanen för Backaplan, säger P-G Persson, vd för Platzer.

 

Utvecklingen av Backaplan beräknas stå klar 2030. Här kommer 10.000 människor bo, lika många arbeta och många fler besöka för handel och kultur. Förutom Balder och Platzer ska Skandia Fastigheter, KF Fastigheter och Riksbyggen bygga framtidens Backaplan.