2 juni 2020
fredag, 06 september 2019 13:30

Folksam ökar fastighetsinvesteringarna med 20 Mdr

Skrivet av 

 

Michael Kjeller, chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet i Folksamgruppen, framhåller att fastigheter bidrar med god riskspridning till Folksams totala tillgångsportfölj och därmed har dess avkastning kunnat öka utan att risknivån påverkats.

 

 

 Lars Johnsson, fastighetsdirektör för Folksamgruppen, kommer att ansvara för en allt större fastighetsportfölj under de närmaste åren.

 

 

 

Folksamgruppen, som tidigare kommunicerat ett expansionsmål på 10 miljarder kronor för fastighetsinnehavet, slår nu fast ett nytt mål om att öka med ytterligare 20 miljarder kronor.

 

I och med att dotterbolaget KPA Pension idag meddelade sitt förvärv av kontorsfastigheten Brädstapeln 16 i Stockholm för 4,3 miljarder kronor har Folksamgruppen sammantaget köpt fastigheter för 17 miljarder kronor sedan expansionen av fastighetsportföljen inleddes 2016.

 

Marknadsvärdet på den fastighetsportfölj Folksamgruppen förvaltar uppgår nu till drygt 43 miljarder kronor och den står för drygt nio procent av den totala tillgångsportföljens marknadsvärde.

 

Folksamgruppen sätter nu ett nytt expansionsmål för fastighetsportföljen om att inom de närmaste åren förvärva fastigheter för ytterligare 20 miljarder kronor.

 

– Vår organisation har genomfört en både kraftfull och lönsam expansion av fastighetsportföljen som vi är mycket glada över. Fastigheter bidrar med god riskspridning till vår totala tillgångsportfölj och därmed har dess avkastning kunnat öka utan att risknivån påverkats. Vi har dock ett fortsatt investeringsbehov, som bland annat följer av stora nettoinflöden av premier i försäkringsrörelsen, och det är mot den bakgrunden vi satt vårt nya expansionsmål. Det här är ett bra sätt för oss att skapa långsiktigt god avkastning till våra kunder, säger Michael Kjeller, chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet i Folksamgruppen.