29 maj 2020
onsdag, 04 september 2019 16:42

Nordika tar in nytt kapital för fortsatt tillväxt

Skrivet av 

 

Jonas Grandér, vd och grundare av Nordika.

 

Nordika Fastigheter har tagit in över 1 miljard kronor i eget kapital till Nordika III. På mindre än ett år har Nordika III investerat mer än en tredjedel av kapitalet i två separata transaktioner. Dessa två investeringar har sedan tillträdet mer än dubblats i värde. Nordika beslutade att stänga för ytterligare kapital i förtid då intresset var stort och kapitalanskaffningsmålet hade uppnåtts.

 

I likhet med tidigare Nordika-bolag kommer Nordika III att investera i fastigheter och fastighetsbolag där Nordika kan vara med och driva förändring och skapa mervärde över tid. Strategin kommer även denna gång kompletteras med förvärv av rena förvaltningsfastigheter som ger stabila kassaflöden. Investeringsmandatet inkluderar ett brett spektrum av fastighetstillgångar i hela Norden.

 

Nordika har sen starten år 2011 genomfört 17 förvärv till ett fastighetsvärde om cirka 6 miljarder och sålt fastigheter för cirka 2,5 miljarder, vilka genererat en hög riskjusterad avkastning. I den senaste rankingen av Preqin, hamnade Nordika på en global 3:e plats baserat på realiserad avkastning i segmentet value add.

 

Jonas Grandér, vd och grundare av Nordika, kommenterar:

– Vi är glada att våra investerare ger oss förnyat mandat att fortsätta driva vår verksamhet med den inslagna strategi vi valt. I princip samtliga ägare i Nordika II har förnyat mandatet och dessutom ökat sin allokering till Nordika III vilket vi uppskattar något enormt. Det är lite av ett kvitto på att det vi gör är bra och uppskattas av våra ägare.

 

Nordika, som är ett onoterat svenskt fastighetsbolag, ägs primärt av institutioner från norra Europa. Fokus ligger på investeringar främst i Sverige och Finland med flexibilitet att investera i Danmark och Norge. Sedan starten 2011 har Nordika förvärvat och förvaltat fastigheter till ett värde av 6 miljarder kronor och även förvärvat en betydande andel i det noterade fastighetsbolaget Amasten som idag har ett underliggande fastighetsvärde om 7 miljarder kronor.