18 oktober 2019
onsdag, 04 september 2019 14:05

Klart för 2.200 bostäder i Barkarbystaden IV

Skrivet av 

 

Vy mot det stora torget där Barkarbystadens västra tunnelbaneuppgång kommer att ligga. Här blir stadslivet som mest intensivt med kontor, handel, restauranger och annan service. Visionsbild: Tovatt 2019


 

Detaljplanen för den fjärde etappen i expansiva Barkarbystaden har vunnit laga kraft. Det är här som Barkarbystadens tunnelbanestation med två uppgångar ska byggas tillsammans med 2.200 bostäder, 35.000 kvm kontor och kommersiella lokaler samt förskolor, parker och torg.

 

Området kommer tack vare den nya tunnelbanan att ha ett mycket bra läge för kontor och bra förutsättningar för kommersiella lokaler.

 

– Den här detaljplanen är viktig för stadslivet i Barkarbystaden och tunnelbanans utbyggnad. Kvarteren i området får ett fantastiskt läge med handel, restauranger, service och hög tillgänglighet med tunnelbanan i direkt anslutning. Här ska vi bygga en levande, attraktiv, modern och hållbar stadsmiljö med den medvetna människan i centrum, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Detaljplanen omfattar i korthet:
1. Tunnelbanestation Barkarbystaden med två uppgångar. 2. Cirka 2.200 bostäder. 3. 35.000 kvm lokaler för kontor, handel och service. 4. Möjlighet till tre förskolor med fina lek- och utemiljöer. 5. Parker och torg.

 

I området finns spår från Barkarbyfältets tid som flygplats. Bland annat bevaras den gamla landningsbanans läge och delar av den blir gågata och rekreationsyta i den nya stadsbilden. I de mest centrala delarna vid tunnelbanans entréer och längs med huvudstråken planeras för tätare och högre bebyggelse som sedan trappar ner i våningsantal och öppnar sig med en grönyta i mötet med befintlig villabebyggelse i Kyrkbyn.

Under 2020 börjar infrastruktur att byggas och den nya tunnelbanan kan påbörja sina arbeten i området. Under 2021 börjar de första kvarteren att byggas inom det aktuella detaljplaneområdet.

Barkarbystaden
Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14.000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV.