18 oktober 2019
onsdag, 04 september 2019 10:40

Magnusson köpte otillåtet aktier i John Mattson

Skrivet av 

 

Johan Magnusson fick avgå som vd för Första AP-fonden den 2 september, efter han gjort otillåtna privata aktieköp i John Mattson i samband med börsintroduktionen den 5 juni i år.

 

Nu har Första AP-fonden meddelat bakgrunden till varför vd Johan Magnusson omedelbart fick lämna befattningen som vd den 2 september (se länk). Orsaken var att han hade brutit mot fondens interna regelverk.  Den händelse som styrelsen anser att Johan Magnusson har brutit mot i strid mot fondens interna regelverk om innehav och handel med finansiella instrument, skedde då Första AP-fonden under våren gick in som ankarinvesterare med cirka 8 procent av samtliga aktier i ett erbjudande inför börsintroduktionen av John Mattson samtidigt som Johan Magnusson gjorde privata köp och fick tilldelning i erbjudandet för introduktionen av John Matsson på börsen. Under den första handelsdagen på börsen den 5 juni gick aktiekursen i John Mattson upp med cirka 12 procent till 102 kr under hög omsättning. I erbjudandet inför noteringen var priset 90 kronor per aktie till ett sammanlagt värde om 3.030 Mkr. Se länk.

 

Första AP-fonden har nu publicerat ett styrelseprotokoll från den 30 augusti där det heter: ”Styrelsen beslutade att säga upp Johan Magnusson avtalsenligt per den 2 september med 18 månaders uppsägningstid samt arbetsbefria honom med omedelbar verkan. Styrelsen beslutade att utse fondens chefsjurist Teresa Isele som tillförordnad vd.”

 

Första AP-fonden anser att compliance-funktionen medförde att Johan Magnussons köp i John Mattson stod i strid med regelverket som förbjuder en anställd att utnyttja kunskap om fondens placeringar eller handla i finansiella instrument där fonden för tillfället gör eller inom kort kan förväntas göra affärer för fondens räkning, där sådan kunskap finns. Regelverket förbjuder också en anställd som har rätt att lägga order för fondens räkning att samtidigt eller i omedelbar anslutning lägga order för egen räkning. Agerandet är heller ej i linje med fondens ”Värdegrund och etikpolicy” och ”Policy för hantering av intressekonflikter”.

 

Första AP-fondens styrelseordförande Urban Hansson Brusewitz uppmärksammades om Johan Magnussons affärer under sommaren, och vid det ordinarie styrelsemötet den 30 augusti beslutade styrelsen att entlediga Johan Magnusson med omedelbar verkan.