1 juni 2020
onsdag, 04 september 2019 09:45

Heimstaden emitterar hybridobligationer för 1 Mdr

Skrivet av 

 

Magnus Nordholm är CEO för Fredensborg AS och tillförordnad CFO för Heimstaden.

 


Heimstaden har emitterat hybridobligationer om 1 Mdr kr på den nordiska kapitalmarknaden, vilket innebär att den totala utestående volymen är 3 Mdr kr under rambeloppet om 5 Mdr kr. De nya hybridobligationerna emitterades till ett pris om 102 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 545 räntepunkter till första inlösendagen. Hybridobligationslånet har en evig löptid där Heimstaden har en första refinansieringsmöjlighet om cirka 5 år.

 

Heimstaden avser att ansöka om att hybridobligationerna ska tas upp till handel på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List.

 

Nordea och Swedbank har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i samband med emissionen.