1 juni 2020
tisdag, 03 september 2019 13:28

Profi säljer hela Bredden till Alecta

Skrivet av 

 

Bredden ska växa till en stor stadsdel i Upplands Väsby med bostäder för flera tusen människor. Profi Fastigheter har engagerat sig aktivt i framtagandet av en ny detaljplan. Byggstart är beräknad till 2020 och den färdiga stadsdelen bedöms stå helt klar år 2030. Visionsbild av Strategisk Arkitektur

 

Alecta köper Bredden (före detta InfraCity) omfattande 200.000 kvm, i Upplands Väsby. Alecta var sedan 2017 ägare till 33 procent av aktierna i Bredden. I affären var Pangea Profis rådgivare. Även efter försäljningen ska Profi var en aktiv förvaltare av Bredden.

 

Profi köpte i mars 2013 hela InfraCity av Orion European 2 Investment Sarl, en fastighetsfond som förvaltas av Orion Capital Managers. Köpeskillingen var inte publik, men den har skattats till cirka 1,8 Mdr kr. Vasakronan sålde InfraCity, då omfattande 190.000 kvm, med hög vakansgrad i oktober 2005 för 1,4 Mdr kr.

 

Försäljningen av Bredden sker lämpligt eftersom det knappast finns några vakanta handelsytor att hyra, enligt Mathias Björkman, chef aktiv förvaltning på Profi Fastigheter. Se länk. Att Bredden är nu fullt uthyrd,  indikerar att priset för hela Bredden är drygt 2,2 Mdr kr och där Alecta kan dra av 33 procent av det beloppet vid tillträdet.

 

I ett e-brev till Tidningen Fastighetsaktien bekräftar Thomas Sipos, vd för Profi Fastigheter, försäljningen och att det framtida Bredden ska växa som en stor stadsdel i Upplands Väsby:

– Det stämmer att Alecta förvärvat övriga investerares aktier och därmed är ensam ägare till Bredden. Profis uppdrag är fortsatt, precis som de senaste sex åren, att ansvara för den aktiva förvaltningen och utvecklingen av beståndet. Bakgrunden till ägarförändringen är att vi uppnått den ursprungliga affärsplanen, vilket innebär att övriga ägare planenligt avslutat sina respektive engagemang. Bredden står nu inför en spännande och omfattande utveckling, något som kräver mycket stora investeringar och genomförandekraft. Alecta är en optimal ägare att tillsammans med oss fortsätta det långsiktiga arbete som krävs för att göra Bredden till en levande stadsdel med flera tusen boende, besökande och arbetande människor. SF