18 oktober 2019
tisdag, 03 september 2019 11:59

CLS säljer hela aktieinnehavet i Catena

Skrivet av 

 

Fredrik Widlund, verkställande direktör för CLS, säger i kommentar tillförsäljning av hela innehavet i Catena: ”Vi har beslutat att stärka vårt fokus på CLS genom att tillgodogöra vår koncern Catenas nuvarande kurspremie vid en försäljning.”

 

CLS har efter 15 år sålt hela sitt innehav i Catena, nära 4 miljoner aktier, till ett pris av 340 kr/aktie. Försäljningen, som har skett via CLS och dess helägda dotterbolag, Endicott Sweden AB, motsvarar cirka 10,5 procent av samtliga röster och aktier i Catena.

 

Kursen i Catena har varit starkt stigande under några veckor och den nådde all time high igår med 367,50 kr/aktie, motsvarande en kursökning sedan årsskiftet om 67 procent. Efter att Catena genomfört försäljningen tappade aktien fart med en nedgång om cirka 9,5 procent till 332,50 kr/aktie under tisdagen.

 

ClS har varit aktieägare i Catena sedan år 2007, och efter försäljningen innehar CLS och Endicott inga aktier i Catena. CLS har i försäljningen realiserat en vinst om 15,4 miljoner pund, cirka 181,7 Mkr, exklusive kostnader, en vinst som är högre än värderingen av CLS aktieinnehav i Catena per den 30 juni 2019. Vinsten motsvarar en ökning av substansvärdet, EPRA, med 3,8 pence per aktie, vilket har medfört att koncernens likvida medel har ökat till 113,9 miljoner pund, cirka 1,34 Mdr kr.

ABG Sundal Collier AB agerade som den enda mäklaren i försäljningen.

 

Fredrik Widlund, verkställande direktör för CLS, säger i kommentar:

– Catena är ett mycket välskött företag där vi har varit aktieägare sedan år 2007. Vi har beslutat att stärka vårt fokus på CLS genom att tillgodogöra vår koncern Catenas nuvarande kurspremie vid en försäljning. Vi kommer att återinvestera försäljningsintäkterna i kontorsfastigheter på våra kärnmarknader i Storbritannien, Tyskland och Frankrike, där vi kan tillföra värden genom aktiv kapitalförvaltning.