18 oktober 2019
tisdag, 03 september 2019 10:07

JM Entreprenör AS säljs till Vicon AS

Skrivet av 

 

Johan Skoglund, vd för JM, kan dra ett lättnadens suck, efter att den norska entreprenadverksamheten kan säljas med ett resultat om 15 Mkr. Avvecklingen av den svenska entreprenadverksamheten gav en förlust om –180 Mkr.


JM har avvecklat JM Entreprenad i Sverige till en engångskostnad om cirka 180 Mkr. Riktigt så illa blev det inte för entreprenadverksamheten i Norge som i Sverige. Nu har JM har tecknat avtal om försäljning av den externa entreprenadverksamheten i Norge, JM Entreprenör AS, till Vicon AS, ett bolag i norska KB Gruppen AS. Överenskommet värde på JM Entreprenör AS uppgår till cirka 40 Mkr.

 

Affären innebär ett positivt resultat under det fjärde kvartalet 2019 om 15 Mkr som kommer att redovisas inom affärssegment JM Entreprenad. Försäljningen förutsätter godkännande från den norska konkurrensmyndigheten. JM Entreprenör AS har de senaste åren haft en genomsnittlig omsättning om cirka 550 Mkr. JM Entreprenads verksamhet inriktas framöver mot anläggningsverksamhet i Sverige, i nuvarande form, där synergierna är tydliga med JM:s projektutveckling av bostäder.

 

– I och med försäljningen av JM Entreprenör AS tar JM ytterligare ett steg i att renodla vår verksamhet mot projektutveckling av bostäder samtidigt som JM Entreprenör AS ges möjlighet att utvecklas som entreprenadbolag, säger Johan Skoglund, vd för JM.