16 oktober 2019
tisdag, 03 september 2019 10:00

6.500 nya bostäder i projektet Fokus Skärholmen

Skrivet av 

 

Flygbild över Skärholmen och Bredäng. Foto: Stockholms stad

 


Stockholms stads kommunfullmäktige beslutade under måndagskvällen, att gå vidare med en reviderad version av projektet Fokus Skärholmen. Projektet har fått en välbehövlig genomgång efter att ha visat röda siffror. Staden kan efter revideringar besluta om 6.500 nya bostäder med investeringar som går ihop.

 

– Det är glädjande att projektet nu kan gå framåt, vi vet att vi behöver fler bostäder i staden och detta är ett steg i rätt riktning för Skärholmen. Den tidigare majoriteten misslyckades tyvärr att styra projektet med eskalerande kostnader som följd. Vi har nu lyckats vända detta till att bli ekonomiskt hållbart för staden, säger Johan Nilsson (M), ordförande exploateringsnämnden.

 

– Vi går nu framåt med en ny detaljplan för projektet Mälaräng, där Bredäng och Mälarhöjden binds samman med cirka 1100 bostäder, förskolor och en F-9 skola med plats för cirka 900 elever. Området kommer att ha levande bottenvåningar med möjlighet till handel och lokaler för centrumändamål. Det är spännande att staden för projektet prövar en mer generellt hållen detaljplan som vi hoppas kan bidra till att korta tiden mellan idé och färdig byggnation, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

 

Fokus Skärholmen omfattar sammanlagt 16 exploateringsprojekt i Skärholmens stadsdelsnämndsområde, vilket är samtliga pågående plan- och genomförandeprojekt i området. Sammanlagt utreds förutsättningar för cirka 6.500 bostäder inom ramen för inriktningsbeslutet. Översynen av projektet har medfört att kalkylerna nu går ihop och det beräknade nettonuvärdet inklusive nedlagda utgifter ökat från minus 237 miljoner kronor till plus 62 miljoner kronor.

 

Under kvällens kommunfullmäktige togs ett beslutat om ett reviderat inriktningsbeslut för Fokus Skärholmen, ett genomförandebeslut om projektet Mälaräng. Delprojektet Sätra Centrum, som omfattar ombyggnad av centrum och bland annat 415 nya bostäder har tillkommit och ingår i det reviderade inriktningsbeslutet.