9 december 2019
måndag, 02 september 2019 11:26

Vd Johan Magnusson sparkas från Första AP-fonden

Skrivet av 

 

När nu Johan Magnusson, född 1959, sparkas som vd för Första AP-fonden, får han lämna sina styrelseuppdrag som ledamot i Vasakronan och som ledamot i Willhem.

 

 

Styrelsen för Första AP-fonden har beslutat att omedelbart entlediga Johan Magnusson från sin befattning som vd för fonden. Initiativet har tagits av styrelsen mot bakgrund av att han som vd har brutit mot fondens interna regelverk vad avser innehav och handel med finansiella instrument. Första AP-fonden äger fastigheter för cirka 86 Mdr kr, i bland annat i Vasakronan och som helägare i Willhem.

 

Styrelsen har utsett nuvarande chefsjurist Teresa Isele till tillförordnad vd. En process för att rekrytera en ny vd kommer att inledas omgående.

 

– Johan Magnusson har på ett framgångsrikt sätt utvecklat Första AP-fonden under sin tid som vd vilket styrelsen tackar honom för. Då det nu framkommit att han har brutit mot det interna regelverket har han tyvärr inte styrelsens fortsatta förtroende. En enig styrelse har därför beslutat att det inte är möjligt för Johan Magnusson att fortsätta i sin roll som vd. Fonden är en organisation med mycket kompetenta medarbetare som nu kommer att ledas av Teresa Isele till dess att en ny vd tillträder, säger Urban Hansson Brusewitz, styrelseordförande för Första AP-fonden.

 

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 352 Mdr kr i en portfölj bestående av bland annat noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder, infrastruktur och high yield. Investeringarna görs över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt. Fonden är en aktiv och engagerad ägare som ställer höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning.