18 januari 2020
måndag, 02 september 2019 11:01

Eurocommercial ökade halvårsvinsten till 1,29 Mdr

Skrivet av 

 

Efter 15 år lämnar Martin Bjöörn posten som chef över Eurocommericals svenska verksamhet då han i november i år blir ny vd för Castellums verksamhet i Stockholm, Uppsala och Gävle,

 

Eurocommercial ökade hyresintäkterna för helåret mellan 30 juni 2018 till 30 juni 2019 till 206,3 MEUR (197,1), med ett resultat som steg 120,2 MEUR, cirka 1,29 Mdr kr (115.7, cirka  1,24 Mdr kr).

 

Vakanserna i Eurocommercials fastighetsportfölj är bland de lägsta i branschen med i genomsnitt 1 procent, jämfört med genomsnittliga vakanser i köpcentrum om mellan 10 och 15 procent i Storbritannien eller USA.

 

Onlineförsäljningen ökar bland Eurocommercials hyresgäster men tillväxttakten avtar. Det kommer att förbli avgörande för återförsäljare att vara närvarande i det bästa och mest lönsamma köpcentrumen, skriver bolaget i rapporten. Bra butiker säkerställer alltmer att deras fysiska butiker och deras onlinebutiker kompletterar varandra.

 

I balansen minskade det justerade egna kapitalet till 2.220,7 MEUR (2.224,9) bland annat beroende på att Eurocommercial har tecknat ett avtal om ett joint venture med AXA Investment Managers – Real Assets (AXA IM – Real Assets) om att sälja 50 procent av köpcentrumet Passage du Havre vid boulevard Haussmann i Paris. Priset för 50 procent av aktierna i köpcentrumet uppgick till cirka 203 MEUR, cirka 2.146 Mkr, enligt en oberoende värdering vid årsskiftet.

 

Värdet på Eurocommercials fastigheter i Belgien minskade till 554,4 MEUR (452,8), liksom i Frankrike där värdet sjönk till 1.908,8 MEUR (1.255,8). Medan värdet på fastighetstillgångarna ökade i 1.568,1 MEUR i Italien, liksom i Sverige där fastighetstillgångarna steg till 873,9 MEUR (845,3).

 

I Sverige ökade hyresintäkterna under det brutna räkenskapsåret med 2,9 procent efter att 92 nya avtal tecknades, vilket medförde en genomsnittlig ökning av intäkterna med 4,6 procent.

 

Trots att denna intäktsökning var lägre än motsvarande period förra året, finns det fortfarande en stark hyresgästefterfrågan av detaljhandelsutrymmen i bolagets regionala köpcentrum, vilket också återspeglas i en låg vakans, som fortfarande är under 1 procent. Under året öppnades två stora H&M-butiker i C4 och Bergvik och i
december, avtalades om ytterligare avtal för tre större  HM-butiker i Valbo, Hallarna och Elins Esplanad, vilket innebär att H&M nästan kommer att fördubbla sina butiksytor.