25 februari 2020
måndag, 26 augusti 2019 10:52

Skanska river ödehus på Liljeholmen

Skrivet av 

 

Den stora vita fabriksbyggnaden till vänster river nu Skanska på Lövholmen. Bild: Skanska

 

 

 

 

 

Flera av industribyggnaderna på Lövholmen har kulturhistoriskt värde och ska bevaras för ny användning. Inspirationsbild: Skanska och Gehl Architects

 Skanska river nu ödehus kring Färgfabriken på Lövholmen, Liljeholmen. Planförslaget innebär att det tidigare industriområdet på västra Lövholmen omvandlas till en stadsdel med både bostäder och verksamheter. Planområdet omfattas huvudsakligen av fastigheterna Liljeholmen 1:1, Lövholmen 12, Lövholmen 13,Lövholmen 15, Lövholmen 16 och Färgeriet 4 på Lövholmen.


Planområdet ägs av Skanska, Veidekke, Fastighets AB Lövholmen, Lindengruppen AB och JM. En mindre del ägs av Stockholms stad.

 

Nu är Skanska först ut av markägarna att riva ödehusen efter beslut i stadsbyggnadskontoret under förra året.

– Vår plan är att nu i sensommar eller i höst dra igång sanerings- och rivningsarbeten som vi har fått lov på. Förutom att sanera och riva själva byggnaden kommer vi utföra marksanering för att ta hand om alla kemikalier från färgindustrin, säger Weine Svensson, marknadsområdeschef på Skanska Nya Hem Skanska, till StockholmDirekt.

 

I strukturplanen planeras det för omkring 1.500–2.000 bostäder. Planområdet omfattar totalt cirka 72.000 kvm. Hur många bostäder de olika markägarna kommer att bygga är inte klart. Det kommer att ta några år att utveckla området. Det är stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret som samarbetar med markägarna Skanska, Veidekke, Fastighets AB Lövholmen, Lindengruppen AB, JM och Cementa/Besqab/Järntorget för att utveckla området.

 

Skanska ville också riva Nitrolackfabriken, en större röd tegelbyggnad strax intill Spredfabriken som ligger närmre vattnet. Det har stadsbyggnadskontoret sagt nej till liksom att riva en garagebyggnad med ett portvakthus, som ligger på Lövholmsvägen. Flera av rivningarna behöver utredas vidare innan beslut tas eftersom byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde, menar Stockholms stad.

 

Generellt ska dagens avspärrade område på Lövholmen bli öppet så att kajerna och strandlinjen blir tillgängliga för allmänheten. Cykelvägar ska byggas ut och parker ska anläggas.