25 februari 2020
fredag, 23 augusti 2019 16:26

John Mattson ökade hyresintäkterna med 30 procent

Skrivet av 

 

Siv Malmgren, vd för John Mattson.

 

 

 


John Mattson, som noterades på Nasdaq Stockholm den 5 juni i år, ökade under för första halvåret hyresintäkterna med 30 procent till 124,9 Mkr (96,4).

 

Förvaltningsresultatet steg till 20,5 Mkr (8,2), ett resultat som under perioden belastats med kostnader av engångskaraktär om 9,9 Mkr (4,4) kopplat till genomförd börsnotering. Periodens resultat efter skatt minskade till 31,8 Mkr (149,2), Orsaken till det minskade resultatet var att värdeförändringarna för fastigheter minskade till 51,4 Mkr (132,6), och att värdeförändringarna för räntederivat försämrades till  –24,7 Mkr (-6,3).

 

Under halvåret ökade fastighetsvärdet till 6.173 Mkr (5.845) och då det egna kapitalet steg till 2.787 Mkr (2.683).

 

Investeringarna uppgick under halvåret till 82,2 Mkr (974,0, varav 801,9 Mkr avsåg förvärv under 2018 av bostäder i Käppala.)

 

Vid halvårsskiftet hade John Mattson, som Lidingös största bostadsfastighetsägare, totalt 2.177 (2.171) lägenheter. Av dessa var 396 (459) orenoverade, 872 (913) basuppgraderade, 494 (387) totaluppgraderade och 415 nybyggda. Den ekonomiska uthyrningsgraden var 96,3 procent (95,2)

 

I projektportföljen hade bolaget cirka 110 lägenheter i förtätningsprojekt, varav 74 lägenheter avsåg nybyggnation. Totalt har John Mattson byggrätter för cirka 900-1.000 lägenheter.

 

Vd Siv Malmgren ser positivt på framtiden då hon i rapporten säger:

– En bit in i det tredje kvartalet ser vi nu en spännande höst och vinter framför oss. Uppgraderingar i Käppala och inflyttning i U25 är ett par av höjdpunkterna. Men jag ser även fram emot fortsatt fokus på vår långsiktiga ambition att etablera oss som bolag utanför Lidingö samt att fortsätta utveckla vårt bestånd på olika sätt. Vi har en god tilltro till fortsatt utveckling och tillväxt.