13 november 2019
fredag, 23 augusti 2019 11:37

Akelius halvårsvinst minskade till 233 MEUR

Skrivet av 

 

Pål Ahlsén, vd och koncernchef för Akelius.

 


Framgångsrika Akelius ägde vid första halvårets slut totalt 47.436 (50.407) lägenheter, om 3,17 miljoner kvm (3,42) i fastigheter värda 12,1 miljarder (11,18) euro, cirka 129,7 Mdr kr. Bolagets halvårsresultat minskade efter en skattebelastning om –30 MEUR (–95),  till 233 MEUR (423). Orsaken till den starkt minskade vinsten var naturligtvis att nettoresultatet från värdeförändringar och försäljningsvinster av fastigheter sjönk till 245 MEUR (374).

 

Under perioden steg hyresintäkterna till 253 MEUR (233) med ett driftöverskott som ökade till 131 MEUR (124).

 

Koncernens soliditet, inklusive hybridkapital var vid periodens slut 49 procent och belåningsgraden var 40 procent. Den säkerställda belåningsgraden var 15 procent.  Likviditeten uppgick till 756 MEUR.

 

I rapporten säger vd Pål Ahlsén:

– Vi har nått vårt mål för 2020 vad gäller belåningsgraden, 40 procent. Med hänsyn till ytterligare försäljningar i München och Hamburg i Tyskland kommer belåningsgraden hamna under 40 procent. Målet är att förbättra ratingen från BBB till BBB+.

 

Akelius affärsidé är att köpa, uppgraderar och förvaltar bostadsfastigheter. Företaget ägde vid periodens slut drygt 47.000 lägenheter i Sverige, Tyskland, Frankrike, England, Canada och USA. Akelius riktar in sig på fastigheter i attraktiva städer med stark tillväxt och uppgraderingspotential. Cirka 80 procent av lägenheterna ligger i storstäder som Berlin, London, Paris, Stockholm och New York.

 

I Sverige ägde Akelius 9.985 lägenheter (12.298 per 31/12 2018), i Tyskland 20.864 (21.727), Kanada 7.991 (7.779), USA 3.780 (3.782), England 8.671 (8.772), Frankrike 1.543 (1.546) och i Danmark 1.031 (1031).

 

I halvårsrapporten säger Pål Ahlsén:

Bostadsbrist är en het fråga i storstäder som Berlin. Det enda botemedlet är att bygga fler lägenheter. Men att frysa hyrorna på nuvarande nivå kommer inte att stimulera till mer byggande. Den föreslagna lagstiftningen kommer snarare leda till att färre lägenheter byggs. Det är istället ett slag i ansiktet på klimatet, byggarbetare och alla som kämpar med att hitta en lägenhet i Berlin.

 

I en kommentar kan sägas att Berlin är en viktig marknad för Akelius där bolaget har cirka 14.000 bostäder, efter försäljningar i augusti i år. Se länk.

 

I Tyskland har Akelius haft en stark hyrestillväxt om 6,4 procent. I juni i år beslutade de styrande i Berlin att frysa hyresnivån i fem år för att motarbeta hyreshöjningarna. Det efter att flera hyresgäster i Akelius fastigheter i Berlin protesterat i uppmärksammade demonstrationer mot hyreshöjningarna. Det är politik att reglera hyresnivåer inte ett enskilt slag i ansiktet mot Akelius som Ahlsén egentligen menar i sitt uttalande. SF