25 februari 2020
måndag, 19 augusti 2019 09:38

AF Gruppen köper byggaren Betonmast för 2,23 Mdr

Skrivet av 

 

Från vänster: Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen och Betonmasts grundare och vd Jørgen Evensen.

 


AF Gruppen ASA med AF Gruppen Bygg i Sverige har, via Betonmast Holding AS, ett företag som ägs till 66 procent av AF Gruppen och till 34 procent av ledningen och tidigare aktieägare i Betonmast, ingått ett avtal om köp av 100 procent av aktierna i byggbolaget Betonmast AS. Budet på samtliga aktier uppgår till 2.075 MNOK, cirka 2,23 Mdr kr.

 

Betonmast har cirka 1.000 anställda och koncernen består av totalt 16 företag i segmenten Betonmast Sverige, Betonmast Projektutveckling och Betonmast Norge. Företagen hade en omsättning på 6.942 MNOK och ett resultat om 217 MNOK år 2018.

 

– Betonmast har haft en enastående tillväxt sedan starten 2006 och är ett välskött företag med kompetent personal och ledning, spännande projekt, stark tillväxt och god lönsamhet samt en solid orderstock. AF Gruppen har ett långsiktigt och industriellt syfte med ägandet, och vi har för avsikt att vara en aktiv ägare. Med vårt inträde hoppas vi kunna tillföra kompetens och insikter som kan bidra till att öka värdeskapandet i företaget på kort och lång sikt. Vi anser att detta är en mycket bra lösning för företaget, medarbetarna och kunderna, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.

 

Projektportföljen i Betonmast-koncernen omfattar allt från större bostadsprojekt till kommersiella och offentliga byggnader. Betonmast-koncernen är en viktig aktör inom byggande för den offentliga sektorn och besitter specialkompetens inom projektutveckling och partneravtal.

 

Via budet på samtliga aktier uppgår till 2.075 MNOK, kommer ledningen och tidigare aktieägare i Betonmast kommer att finansiera sin andel av köpet genom att tillföra 352 MNOK i eget kapital till Betonmast Holding.

 

AF Gruppen kommer att finansiera resten av köpeskillingen genom en kombination av eget kapital och lån. AF Gruppen finansierar köpet genom AF Gruppens befintliga låneramar samt genom att göra en riktad emission på 400 MNOK, riktad mot bolagets fyra största aktieägare, OBOS BBL, ØMF Holding AS, Constructio AS och Folketrygdfondet, som tillsammans har åtagit sig att teckna alla emissionsaktier. Den riktade emissionen förväntas utföras i samband med genomförandet av köpet till en teckningskurs motsvarande börskursen vid den aktuella tidpunkten.