18 oktober 2019
tisdag, 06 augusti 2019 21:06

Nybyggnadsvolymen minskar 10 procent

Skrivet av 

 

Byggloven indikerar fortsatt nedgång för nybyggnadsinvesteringar. Foto: Navet & Mickael Tannus

 


I sin löpande månadsbevakning: Marknadssignaler & prognoser, presenterar NAVET Analytics en sammanställning av antalet beviljade bygglov på basis av statistik från SCB.

 

En sammanvägning av bygglovsstatistiken beräknat i ett rullande 12-månadersvärde ger signaler om att den samlade nybyggnadsvolymen inom bostäder och lokaler kommer att minska med omkring 10 procent på ettårs sikt.

 

Den bilden ligger också i linje med NAVET Analytics senaste konjunkturprognos, som visar en nedgång för nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler med 10 procent 2019 och ytterligare 4 procent 2020.