2 juni 2020
fredag, 02 augusti 2019 10:34

Sagax köper 17 logistikfastigheter i Barcelona

Skrivet av 

 

David Mindus, vd för AB Sagax.

 


Sagax fortsätter att köpa i Spanien. I juli i år förvärvade Sagax för 200 Mkr totalt 7 fastigheter i Madrid och 1 i Barcelona, omfattande 27.200 kvm lokaler för lager och lätt industri. Tidigare har Sagax etablerat verksamheter i Finland (2004), Paris (2014) och Nederländerna (2016) med fokus på lager och lätt industri. Dessa verksamheter har utvecklats väl och genererade ett driftnetto överstigande 1 Mdr kr under 2018.


Nu har Sagax även avtalat om förvärv för 419 Mkr i fyra transaktioner. Den första transaktionen är förvärv av 15 fastigheter i Barcelona. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 226 Mkr. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 31.600 kvm bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 3,9 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 15 Mkr. Fastigheterna är fullt uthyrda. Tillträde beräknas ske under det första kvartalet 2020.

 

Sagax har därutöver genom tre separata transaktioner förvärvat två fastigheter i Barcelona och en fastighet i Nederländerna. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 193 Mkr. Fastigheterna omfattar 26.200 kvm bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 3,1 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande till 15 Mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 93 procent.