19 februari 2020
onsdag, 17 juli 2019 14:45

Wallenstams ökar produktionen av hyresrätter stort

Skrivet av 

 

Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.


Resultatet efter skatt sjönk för Wallenstam till 575 Mkr (1.310) framförallt på grund av att värdeförändringen på fastigheter minskade till 549 Mkr (884) samtidigt som värdeförändringen på derivat försämrades till –425 Mkr (779).

 

Under perioden ökade hyresintäkterna till 1.001 Mkr (942) med ett förvaltningsresultat som steg med 18 procent till 547 Mkr (462). Det innebar att resultatet före värdeförändringar och nedskrivningar stärktes till 606 Mkr (–303).

 

Wallenstam, som i huvudsak numer bygger hyresrätter, har cirka 70.000 personer i en kö för hyresrätter. Nu ökar bolaget antalet bostäder i nyproduktionen, vilka vid periodens slut omfattade 3.098 lägenheter. Det innebar att värdet på byggande av nya bostäder steg till 1.596 Mkr.

 

I balansen värdet på fastigheterna, omfattande 1,19 miljoner kvm, till totalt 48.757 Mkr (43.446), samtidigt som de långfristiga skulderna ökade till 12.263 Mkr liksom de kortfristiga skulderna  vilka steg till 17.016 Mkr (15.052). Skulderna finansierades till en höjd snittränta om 1,24 procent (1,01).  Det innebar att det egna kapitalet steg till 21.897 Mkr (20.250) med en soliditet om 43 procent (44) och en räntetäckningsgrad som ökade till 7,4 gånger (1,1)

 

Wallenstam ser nya möjligheter i delningsekonomin då vd Hans Wallenstam säger i rapporten:

– Vår position som hyresrättsproducent är stark och vi har en hög produktionstakt. Vår flexibla affärsmodell som ger möjlighet att snabbt anpassa oss till förändringar på marknaden har visat sig vara en viktig framgångsfaktor i den utveckling vi sett de senaste åren gällande bostadssektorn och byggbranschen. Wallenstam är en aktiv part i utvecklingen av den växande delningsekonomin. På kontorsmarknaden, som också den kännetecknas av en mycket stor efterfrågan, har konceptet coworking blivit ett komplement till de mer traditionella uthyrningsformerna. Efter rapportperioden har vi ökat vårt aktieinnehav ytterligare i Convendum, en aktör i coworking och vi äger nu 30 procent … Det ökade intresset för att dela märks även inom bostadssektorn, och vi håller just nu på att producera 17 delningsboenden för cirka 100 hyresgäster, för att testa att erbjuda denna boendeform. SF