13 november 2019
torsdag, 11 juli 2019 10:46

Humlegården: Starkt förvaltningsresultat

Skrivet av 

 

Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter.

 


Humlegården Fastigheter inleder året med ett starkt förvaltningsresultat och en ökad värdetillväxt samt med en investment grade rating från Moody’s med betyget Baa2. Det verkar vara god stämning på Humlegården Fastigheter då Anneli Jansson i halvårsrapporten säger att ”när vi summerar årets första sex månader står det tydligt att vi gör en stark insats i första halvlek. Vi har ett riktigt bra lag med ordning på positionerna och en strategi som gör oss uthålliga. Vi ser fram emot andra halvlek.”

 

Under halvåret ökade hyresintäkterna till 656 Mkr (599), en ökning med 10 procent. I jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 6 procent till följd av ökade hyresnivåer vid omförhandlingar och nyuthyrningar. Nettouthyrningen uppgick till 58 Mkr medan hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 32 procent. Uthyrningsgraden var oförändrat 94 procent.

 

Driftöverskottet ökade med 11 procent till 482 Mkr (434). I jämförbart bestånd steg driftöverskottet med 6 procent. Ökningen beror främst på högre hyresnivåer. Överskottsgraden var oförändrat 73 procent.

 

Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 386 Mkr (324). Resultat efter skatt minskade till 873 Mkr (1.349), främst beroende på att värdeförändringen på fastigheter sjönk till 892 Mkr (1.244) samtidigt som värdeförändringen på derivat försämrades till –175 Mkr (–9).

 

I balansen steg under perioden värdet på bolagets 54 fastigheter, om 0,48 miljoner kvm, till 26.506 Mkr (23.795). Under första halvåret ökade investeringar i bolagets egna fastigheter till 445 Mkr (343).

 

De långfristiga skulderna steg till 10.261 Mkr (8.726) medan de kortfristiga skulderna minskade till 2.381 Mkr (2.876), finansierade till en sänkt snittränta om 1,5 procent (1,9). Det innebar att finansnettot stärktes till –74 Mkr (–90) och att det egna kapitalet steg till 14.650 Mkr (12.678). Räntetäckningsgraden ökade kraftigt till 6,1 gånger (4,5).

 

Nu pågår inflyttningar i flera av Humlegårdens projekt som Grow i Solna strand och Nybrogatan 17 på Östermalm.

 

I rapporten säger vd Anneli Jansson:

– Intresset för våra lokaler är fortsatt stort i samtliga marknadsområden och uthyrningen vid halvårsskiftet överträffar våra förväntningar, samtidigt som många framgångsrika omförhandlingar ägt rum. SF