18 oktober 2019
fredag, 05 juli 2019 11:45

Fortsatt värdetillväxt i Fabege

Skrivet av 

 

I maj meddelade Fabege att bolaget sålt den nyutvecklade kontorsfastigheten Pelaren 1 om 21.500 kvm till KPA Pension.

 

I september lämnar Christian Hermelin posten som vd för Fabege.

 


Hyresintäkterna ökade till 1.449 Mkr (1.237), driftsöverskottet steg till 1.063 Mkr (908) och förvaltningsresultatet förbättrades med 30 procent till 741 Mkr för Fabege under årets första sex månader. Vinsten efter skatt minskade till 2.790 Mkr (5.175), motsvarande 8,44 kr per aktie (15,64) där orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingick med 3.122 Mkr (5.278) och på räntederivat med -503 Mkr (38).

– Marknadsutsikterna har inte förändrats sedan förra kvartalet. Stockholm står starkt och har en långsiktig tillväxtprognos, vilket ger goda förutsättningar för Fabeges fortsatta tillväxt. Fabege är rätt positionerat och kan erbjuda kontorslokaler i attraktiva, moderna och hållbara stadsdelar i Storstockholm. Den ränteförändring vi har sett under senaste kvartalet har ännu inte fått genomslag i våra värderingar och jag förväntar mig vi kommer se en fortsatt press nedåt på avkastningskraven under kommande kvartal, säger vd Christian Hermelin, som den 1 september slutar sin tjänst på Fabege och efterträds av Stefan Dahlbo.

Under perioden investerade Fabege 1.213 Mkr i ny-, till- och ombyggnationer, vilket bidrog till att företagets totala fastighetsvärde steg till 71,8 Mdr kr (67,6 vid årsskiftet). Per den 1 sålde Fabege kontorsfastigheten Pelaren 1 mitt emot Globen och Söderstadion för 1,6 Mdr kr till KPA Pension. De räntebärande skulderna ökade till 27.544 Mkr (26.275) och finansierades till en snittränta om 1,68 procent (1,55).

Det egna kapitalet steg till 36.868 Mkr (34.964) motsvarande en soliditet om 50 procent (51) och det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) beräknades till 134 kr (125) per aktie.