16 oktober 2019
fredag, 28 juni 2019 08:39

Balder, ny partner med KF i Kungens kurva

Skrivet av 

 

KF Fastigheters och Balders exploatering i Kungens kurva omfattar cirka 155.000 kvm mark. Bild: ÅWL Arkitekter

 

 KF Fastigheters och Balders projekt i Kungens Kurva beräknas få en första inflyttning år 2021. Bild: ÅWL Arkitekter

 


 

 

Det planeras även för betydande infrastruktursatsningar i Huddinge kommun med bland annat Spårväg syd och Förbifart Stockholm. Bild: ÅWL Arkitekter

 

 

 


En stor stadsdelspark blir områdets gröna hjärta. Bild: ÅWL Arkitekter

 

 

 

Översiktsbild Kungens kurva med det nya bostadsområdet.

 

KF Fastigheter har valt Balder som ny partner och hälftenägare i bolaget som ska utveckla Kungens kurva till en komplett stadsdel med cirka 3.500 nya bostäder, skolor, handel och service.

 

– KF Fastigheter är ett välskött bolag med stor erfarenhet av god stadsutveckling. Jag är övertygad om att vi kan skapa något riktigt bra tillsammans, säger Erik Selin, vd för Fastighets AB Balder.

 

Balder förvärvar hälften av aktierna i det jv-bolag som skapats för att utveckla den framtida stadsdelen. Bolaget ska utveckla byggrätter främst för bostäder och samhällsservice i form av skola, förskolor, vårdcentral, dagligvaruhandel, äldreboende och kommunikationer. En stor stadsdelspark blir områdets gröna hjärta. Planprogrammet förväntas bli godkänt under hösten 2019, då detaljplaneläggningen kan påbörjas.

 

– Det är en stor tillgång för projektets genomförande och framtid att få in en stark och stabil partner som Balder. Vi ser nu fram emot att tillsammans utveckla den nya stadsdelen till ett modernt och hållbart framtidsområde söder om Stockholm, säger Helena Liljedahl, vd för KF Fastigheter.

 

Bolaget har även möjlighet att sälja en del av byggrätterna i framtiden. I affären ingår även att 20 procent av byggrätterna överlåtes till Trenum, ett bolag som samägs av Balder och Tredje AP-fonden, och som ska uppföra hyresrätter i den framtida stadsdelen som gränsar mot IKEA, Heron City och naturreservatet Gömmaren.

 

– Ett viktigt steg för utvecklingen av Kungens kurva som inom några år inte bara kommer att vara en plats för handel och upplevelser utan även en attraktiv bostadsort för tusentals nya Huddingebor, säger Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

 

Kungens kurva är angiven som regional stadskärna i landstingets utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Stora infrastruktursatsningar omfattar bland annat Spårväg syd och Förbifart Stockholm. I kommunens fördjupade översiktsplan planeras för en levande kombination av handelsplats och attraktiva bostadsmiljöer.

 

– Kungens kurva är en spännande plats som får en viktig roll för att avlasta Stockholms city med bland annat bostäder och kommunikationer. Vi har redan en stark relation med Huddinge kommun och jag ser fram emot att fördjupa den ytterligare, tillägger Erik Selin.