2 juni 2020
onsdag, 26 juni 2019 14:55

Mot fusk i Stockholms byggbransch

Skrivet av 

 

 

Från vänster syns när de kommunägda fastighetsbolagen i Stockholm skriver under en gemensam avsiktsförklaring: Håkan Torhult, chef projektenheten Familjebostäder, Magnus Colling, chef upphandlingsavdelningen Sisab, Kristina Sahle, Scandinavian Risk Solutions, Morgan Jansson, inköpschef Stockholmshem och Håkan Jansson, inköpschef Svenska Bostäder. Foto: Bengt Alm

 


Familjebostäder, Stockholmshem, Svenska Bostäder och Sisab tar ytterligare ett steg för sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor på våra byggarbetsplatser. Nu skriver bolagen på en gemensam avsiktsförklaring för att jobba på ett enhetligt och proaktivt sätt tillsammans.

 

Modellen som utvecklats för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser heter Rättvist byggande.

 

– Det här är ett viktigt arbete för säkra arbetsplatser, bra arbetsvillkor och sund konkurrens. När vi bygger ska det vara utan fusk, säger Jonas Schneider, vd för Familjebostäder.

 

Rättvist byggande omfattar allt ifrån kontraktsskrivning till oannonserade kontroller på byggarbetsplatser och att följa upp hela kedjan av underentreprenörer. I det arbetet spelar säkerhetsföretaget Scandinavian Risk Solution (SRS) en nyckelroll. De har upphandlats för att utföra kontrollerna på byggarbetsplatserna för alla fyra bolag, i enlighet med avsiktsförklaringen.

 

– Vi tar nu ytterligare steg för att öka inspektioner och uppföljning på våra byggen. Det kommer att minska oegentligheterna i branschen, säger Håkan Siggelin, projektutvecklingschef på Familjebostäder.

 

Modellen för Rättvist byggande

1. Samtliga entreprenörer som arbetar på våra byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av oss.

2. Fysiska arbetsplatskontroller genomförs oannonserat på byggarbetsplatserna. Vi arbetar tillsammans med vår upphandlade partner SRS som följer upp att alla leverantörer i hela kedjan uppfyller kontraktskraven. Exempelvis kontrolleras att samtliga på byggarbetsplatsen har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.

3. Våra byggarbetsplatser skyltas med Rättvist byggande. Vi uppmanar alla att anmäla misstankar om oegentligheter till en oberoende funktion (Fair Play Bygg).

4. Våra medarbetare är utbildade i Rättvist byggande.

5. Vi har ett brett och nära samarbete med de myndigheter som arbetar med tillsyn inom det här området – Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Vi samarbetar även med Sveriges Byggindustrier som arbetar för att skydda sina medlemmar från osund konkurrens och Fair Play Bygg som är en oberoende visselblåsarfunktion för anmälningar/tips från privatpersoner och organisationer.