18 oktober 2019
onsdag, 26 juni 2019 11:27

HEBA säljer i Farsta för 290 Mkr

Skrivet av 

 

HEBA säljer tomträtterna Svärdsö 1 på Lysviksgatan 63-77 (översta bilden) och Idö 1 på Östmarksgatan 6-28 i Farsta söder om Stockholm. Byggnaderna innehåller 155 lägenheter och är uppförda 1957 respektive 1959.

 HEBA har idag tecknat avtal om överlåtelse av Idö 1 och Svärdsö 1 i Farsta, båda upplåtna med tomträtt. Affärerna genomförs som bolagsaffärer med tillträden planerade till oktober 2019. Köpare är Fastighets AB Senator.

Byggnaderna på fastigheterna omfattar 155 lägenheter om totalt 9.706 kvm och 649 kvm lokaler. Köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 290 Mkr och uppgår (preliminärt) till cirka 219 Mkr. På tillträdesdagen kommer HEBA, utöver köpeskillingen, att erhålla en återbetalning av lämnade lån från det fastighetsägande bolaget om 57,6 Mkr.

Det sammanlagda underliggande fastighetsvärdet överstiger den externa värderingen per årsskiftet 2018/19 med cirka 4,8 procent. Reserverad skatteskuld kommer att återföras och innebär en skatteintäkt om cirka 45 Mkr.

HEBA har ett omfattande ROT- och nybyggnadsprogram som medför stora investeringar.

– Genom försäljningarna får vi möjligheter till att ytterligare öka vår nyproduktion av bostäder och äldreboenden och samtidigt förbättra bolagets intjäningsförmåga, säger Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.