18 oktober 2019
måndag, 24 juni 2019 10:19

Skanska och Stockholmshem anvisas mark i Riksby

Skrivet av 

 

Karta från Brommaprogrammet som antogs av Stadsbyggnadsnämnden år 2017.

 

Flera bolag har anvisats mark av Exploateringskontoret för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby. De bolag som anvisas mark är Stockholmshem, Maxera Bostad 12 AB, Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB samt Sveafastigheter Bostad AB.


En markanvisning för skola och förskola inom fastigheten Ulvsunda 1:1 och Riksby 1:13 har beviljats Skolfastigheter i Stockholm AB. Även en markanvisning för kommersiella verksamheter inom fastigheten Ulvsunda 1:1 har beviljats Sagax Projektutveckling AB.

 

Stadsutvecklingsområdet i Riksby kommer att delas upp i flera detaljplaner som genomförs under en längre tidsperiod. Utöver bostäder planeras även en utveckling av verksamheter för förskolor och skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt en förbättrad park och grönstruktur. Inriktningsbeslutet avser hela Riksby. Området bedöms ha en total utbyggnadstid om cirka 12-14 år.

 

1. Markanvisning för kv 1 har beviljats Stockholmshem för cirka 140 hyresrätter, som tomträtt, varav cirka 40 upplåts till Stiftelsen för Hotellhem i Stockholm.

 

2. Markanvisning för kv 2 har beviljats Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB för cirka 100 bostadsrätter. Försäljningspriset ska avtals vid ett senare tillfälle.

 

3. Markanvisning för kv 3 har beviljats Sveafastigheter Bostad AB för 160 lägenheter, varav 60 hyresrätter och 100 bostadsrätter. Hyresrätterna avtala med med tomträttsupplåtelse medan marken för bostadsrätterna säljs till ett pris om 16.000 kr/kvm ljus BTA.

 

4. Markanvisning för kv 4 har beviljats Maxera Bostad 12 AB för 120 bostadsrätter. lägenheter till ett pris om 16.000 kr/kvm ljus BTA.

 

5-6. Markanvisning för kv 5 och 6 har beviljats Skolfastigheter i Stockholm AB för grundskola med cirka 1.200 elever F-9 med tillhörande skolgymnastiksal samt förskola om 8 avdelningar. Anvisningen sker med tomträttsupplåtelse.

 

7-8. Markanvisning för kv 7 och 8 har beviljats Sagax Projektutveckling AB för cirka 40.000 kvm BTA för lokaler inom kommersiell verksamhet samt ett parkeringshus. Anvisningen avtalas med tomträttsupplåtelse.