1 juni 2020
måndag, 24 juni 2019 09:09

Söderport köper av Nyfosa och Sagax för 1,4 Mdr

Skrivet av 

 

Från vänster Jens Engwall vd för Nyfosa och till höger David Mindus vd för Sagax.

 

Söderport Holding AB, som ägs till lika delar av Nyfosa AB och AB Sagax, har avtalat om förvärv av 9 fastigheter från Nyfosa för 722 Mkr och 6 fastigheter från Sagax för 668 Mkr. Fastigheterna finns i Stockholm och omfattar en sammanlagd uthyrningsbar area om 73.000 kvm, varav 39.000 kvm i Årsta. Söderport äger sedan tidigare 17 fastigheter i Årsta och Västberga som omfattar 225.000 kvm uthyrningsbar area. Transaktionen skapar förutsättningar för en effektivare förvaltning. Hyresvärdet uppgår till 97 Mkr.I beståndet som förvärvas från Nyfosa återfinns bland annat hyresgästerna Dagab Inköp och Logistik AB, Clafra AB och Mobility Motors Sweden AB, och genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,1 år. Uthyrningsgraden uppgår till cirka 95 procent.Förvärven sker till externt bedömt marknadsvärde och har finansierats av Söderport Holding AB genom upptagande av en ny kreditfacilitet. Transaktionerna har en marginell påverkan på Nyfosas och Sagax förvaltningsresultat och finansiella ställning.Överlåtelserna sker i bolagsform. Tillträde kommer att ske under andra kvartalet.