Skriv ut denna sida
onsdag, 19 juni 2019 17:51

Stendörren med ny plan för 800 bostäder i Botkyrka

Skrivet av 

 

Mikael Nicander, vd för Stendörren Fastigheter.

 Botkyrka kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan som medger byggnation av cirka 800 lägenheter, kvarterscentrum samt lagerhotell på Stendörrens fastighet Tegelbruket 1 i Botkyrka. Den del av fastigheten som omfattas av den förändrade detaljplanen utgörs i dagsläget huvudsakligen av parkeringsytor. Om den nya planen inte överklagas kommer den att vinna laga kraft under tredje kvartalet 2019.

 

Stendörrens vd Mikael Nicander, säger i en kommentar:

– Det är jättekul att vi kommit så här långt i vårt planarbete som startade hösten 2016. Under tredje kvartalet 2019 kommer en genomförandestudie för hela projektet göras och utifrån den kommer vi att fatta beslut om hur vi uppnår största möjliga aktieägarvärde.

 

 

 

 

Senaste från Redaktionen