Skriv ut denna sida
onsdag, 19 juni 2019 17:17

HEBA investerar 706 Mkr i Norrtälje och Österåker

Skrivet av 

 

Visionsbild Norrtälje hamn, fastigheten Norrtälje Alen 3.

 


 

 


Visionsbild Näs Österåker, fastigheten Österåker Näs 7:7a

 

 

HEBA har tecknat avtal med Magnolia Bostäder avseende förvärv av ett äldreboende och hyresbostäder i Norrtälje hamn samt ett äldreboende och en förskola i Näs Österåker. Affären genomförs som en så kallad forward funding affär. HEBA förvärvar samtliga aktier i bolagen Magnolia Projekt 383 AB gällande Norrtälje hamn och Sambo Fastigheter 15 AB gällande Näs Österåker.  Bolagen innehar äganderätterna till fastigheterna och har tecknat totalentreprenadavtal med Credentia AB för projektet i Norrtälje hamn och Consto Öst AB för projektet Näs Österåker för uppförandet av fastigheterna.

 

Den planerade byggnationen i Norrtälje hamn består av en byggnad med totalt 83 lägenheter, äldreboende med 84 lägenheter och 55 parkeringsplatser. Byggnaden är i 6 våningsplan och omfattar totalt 10.000 kvm BOA/LOA. Den planerade byggnationen i Näs består av ett äldreboende med 60 lägenheter och en förskola med fem avdelningar. Den uthyrningsbara ytan är totalt 4.700 kvm BOA/LOA.

 

Färdigställande av totalentreprenaden avseende fastigheten i Näs planeras ske våren 2021 och fastigheten i Norrtälje hamn, planeras ske i början 2022. Värdet på affären inklusive ersättning för totalentreprenaden uppgår till cirka 706 Mkr, där 483,5 Mkr avser Norrtälje och 222,5 Mkr avser Näs. Betalningen sker enligt lyftplan vartefter byggprojekten fortskrider. Förvärvet kommer att lånefinansieras.

 

– Förvärvet ligger helt i linje med HEBA:s tillväxtstrategi inom såväl äldreboende, förskolor som hyresbostäder. Fastigheten i Norrtälje kommer att ligga i bästa läge i anslutning till hamnen. Även äldreboendet i Näs har ett fantastiskt fint läge med utsikt över Östersjön, säger Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.

 

– Vi ser med stor glädje fram emot vårt nya samarbete med HEBA, i vilket vi tillsammans kommer att utveckla hållbara och trygga boenden, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör för Magnolia Bostad.

 

Projektet Norrtälje Hamn i Norrtälje avser ett kvarter i en ny stadsdel där kommunen utvecklar ett gammalt hamn- och industriområde till nya bostadskvarter vid Norrtäljevikens vatten och i direkt anslutning till den gamla stadskärnan. Projektet består av 80 vårdbostäder samt fyra korttidsboenden som kommer att hyras av Attendo och 83 hyresrättsbostäder. Byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver och färdigställande beräknas ske under början av 2022.

 

Projektet Täljöviken i Åkersberga omfattar ett vårdboende om 60 vårdbostäder som kommer att hyras av Ambea samt en förskola som kommer att hyras av Tellus. Projektet Täljöviken som ligger inom ett område med närhet till natur och vatten är ett av de projekt som ingick i Magnolia Bostads förvärv av Svenska Vårdfastigheter 2017. Färdigställande beräknas ske våren 2021. Försäljningen av projektet Täljöviken är villkorad av en inskrivningsåtgärd

Senaste från Redaktionen