29 januari 2020
onsdag, 19 juni 2019 13:53

Pandox säljer Hasselbacken till Pop House

Skrivet av 

 

Pop House Sweden, med Conni Jonsson och Björn Ulvaeus som huvudägare, blir både fastighetsägare och operatör av Hotell Hasselbacken på Djurgården i Stockholm 

 Pandox AB har ingått avtal om avyttring av hotellbyggnaden som inrymmer Hotell Hasselbacken i Stockholm för 480 Mkr. Köpare är bolag inom koncernen Pop House Sweden, som sedan tidigare i år tog över driften av hotellet från Scandic. Tillträdet är planerat till den 2 september.

Försäljningen sker till ett underliggande värde för hotellbyggnaden om 480 Mkr, vilket ger en positiv påverkan på EPRA NAV om cirka 100 Mkr i det andra kvartalet 2019. Hotellbyggnaden kommer i balansräkningen att redovisas som tillgång som innehas för försäljning fram till tillträdet.

Hotell Hasselbacken har 113 rum, festsalar, restaurang, bar och konferenslokaler. Avyttringen sker till ett attraktivt pris givet hotellbyggnadens begränsade kommersiella utvecklingsmöjligheter med Pandox som ägare.