18 oktober 2019
måndag, 17 juni 2019 11:50

Plan för 560 lägenheter i Axelsberg

Skrivet av 

 

Visionsbild över den omfattande nybyggnationen i Axelsberg. Bild: Jägnefält och Milton


Samrådet för den stora detaljplanen för kvarteret Fader Bergström i Axelsberg har nu avslutats. Under fjärde kvartalet i år planeras en samrådsredogörelse med förslag till fortsatt inriktning för planarbetet som ska redovisas för stadsbyggnadsnämnden. En bearbetad detaljplan kommer sedan att sändas ut på granskning.


Marken i kvarteret Fader Bergström i Axelsberg ägs till största delen av Stockholms stad, medan en mindre del ägs av Rikshem. Planområdet är markanvisat till fyra byggaktörer: Skanska och 230 lägenheter, Ikano och cirka 70 lägenheter, Lennart Ericsson och cirka 70 lägenheter samt en av förskolorna, och slutligen till Turako för den fristående förskolan. Utöver detta planerar Rikshem för cirka 100 lägenheter inom egen fastighet.

 

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för att bygga 560 lägenheter i kvarteret Fader Bergström, på båda sidor om Selmedalsvägen i Axelsberg. Förutom bostäder planeras två nya förskolor, en fristående förskola och en förskola i ett av bostadshusen.

 

Förslaget innehåller grupper av punkthus som byggs nära varandra intill Selmedalsvägen. Det ger många nya lägenheter, bevarad sikt mot omgivningarna och en gata med stadskänsla då husen fått lokaler för service i bottenvåningar mot gatan.

 

Förslaget innebär viss påverkan på naturmark, men är anpassat så att de områden med högst naturvärden bevaras.

 

Ett start-PM för Axelsberg centrum och Fader Bergström behandlades av stadsbyggnadsnämnden redan år 2000. Det detaljplaneförslag som presenterades 2005 låg sedan vilande under flera år. I februari 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden nytt start-PM för Fader Bergström.

 

Inom planområdet finns i dag fyra förskolor i äldre byggnader och i tillfälliga paviljonger. Förskolorna ersätts med nya de två nya förskolorna i detta projekt och av förskolan Maja Myra vid Hägerstens Allé.