19 februari 2020
fredag, 14 juni 2019 09:57

Peab bygger ny infrastruktur i Bromsten

Skrivet av 

 

Visionsbild över Åparken vid Bromstensstaden. Illustration: White arkitekter

 


Peab har fått uppdraget att bygga helt ny infrastruktur vid kvarteret Tora i Bromstens industriområde i Spånga. Det är den andra etappen av markentreprenaden. Beställare är exploateringskontoret i Stockholms stad och kontraktssumman uppgår till 491 Mkr.

 

I projektet ingår bland annat att bygga nya vatten- och avloppsledningar, vägbroar, gångbroar samt anläggning av gator, grönytor och en lekplats.

 

Bromstens industriområde ligger i nordvästra delen av Stockholm. Området omvandlas till Bromstensstaden, med bland annat bostäder, förskola och lokaler för service samt en centralt belägen park. Spångaån breddas och bebyggelsen binds ihop med omgivningen genom nya gator och gång- och cykelvägar.

 

– Vi arbetar sedan 2018 med markarbeten i den första etappen av Bromstensstaden. Vi är glada över att vi fått fortsatt förtroende för att bygga även den andra etappen, säger Carl Johan Söderberg, regionchef Peab.

 

Uppdraget är en utförandeentreprenad med byggstart i juni 2019 och som beräknas vara färdig hösten 2024.