16 oktober 2019
onsdag, 05 juni 2019 13:22

CBRE: Utmanande vakansgrader för kontor

Skrivet av 

 

Amanda Welander, bilden till höger, skriver i Real Estate Market Outlook 2019 från CBRE att för år 2019 som helhet blir det en något starkare transaktionsvolym än i fjol, med en prognos med en ökning med 3 procent.


 

1. Låga vakansgrader blir en utmaning för hyresmarknaden för kontorsfastigheter. Amanda Welander skriver i Real Estate Market Outlook 2019 från CBRE att ett lågt nytt utbud i närtid borgar för att hyrestillväxten i kontorshyror kommer att fortsätta, men att tillväxttakten kan komma att sakta ned något från höga nivåer. Kontorsbaserade jobb förväntas växa långsammare framöver, med 1,5-2 procent per år istället för 2-3 procent, men Stockholm har ändå en av de högsta tillväxterna i kontorsjobb i Europa. Under 2018 stod, tech-relaterade företag såsom IT-, systemutveckling och spel, för cirka 30 procent av uthyrda kontorsytor i Stockholm.


2. Handeln påverkas av bostadsrättsmarknaden då hushållens förtroendeindikator har vägt på handeln under det senaste året, sannolikt på grund av turbulensen i bostadsrättsmarknaden. CBRE tror att detta kan komma att förbättras 2019-2020 tack vare högre löner, expansiv finanspolitik och stabilare huspriser. Bland investerare präglas sentimentet fortsatt av osäkerhet, men med ett intresse att återvända till vissa typer av större handelsfastigheter.

 

3. Logistikfastigheter förväntas göra nya rekord för uthyrning. Sektorn har sett ett stort investerarintresse den senaste tiden, och det intresset menar CBRE kommer att fortsätta då 2019 blir ett rekordår för investeringsvolymer i detta segment.

 


4. Bostäder intresserar utländska investerare och CBRE ser ett ökat intresse för bostadsmarknaden från internationella investerare. Vad gäller bostadsbyggandet kommer det att minska i år, och bostadspriserna kommer sannolikt att stabilisera sig.

 


5. Sektorn samhällsfastigheter har stor potential att växa med en stor strukturell tillväxt framöver, som dock behöver finansieras.
På transaktionsmarknaden är skolor det största segmentet, följt av äldreboenden. Det är fortsatt intresse från institutionella investerare.

 


6. Datahallar har utmärkta expansionsmöjligheter, stabila och förnybara energikällor. Tillgång till välutbildad arbetskraft driver intresset för Sverige och Norden. Infrastruktur, för vilka latensen (väntetiden) inte är kritisk, är Norden ett kostnadseffektivt alternativ.

 


7. I en prognos säger Amanda Welander att för året som helhet blir det en något starkare transaktionsvolym än i fjol, med en prognos med en ökning med 3 procent.
Konsumenterna deppar och ett mindre bostadsbyggande talar för en lägre BNP-tillväxt i år. Framöver tror dock CBRE att en fortsatt låg ränta, stabilare huspriser, högre löner och lägre inkomstskatter, kan förbättra sentimentet. En svag valuta talar även för att det blir en högre andel internationella investerare av transaktionsvolymen i år.