18 oktober 2019
tisdag, 04 juni 2019 13:57

Corem säljer för 4,2 Mdr till Blackstone

Skrivet av 

 

Eva Landén, vd för Corem.Corem har tecknat avtal om att sälja en portfölj om 30 fastigheter till Onyx Sweden Holdco S.à r.l. – ett bolag som kontrolleras av Blackstone Group International Partners LLP. Affären görs som bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 4.218 Mkr före avdrag för uppskjuten skatt. Cushman & Wakefield har varit köparens rådgivare. Beräknat resultat från transaktionen uppgår till cirka 630 Mkr, efter avdrag för uppskjuten skatt, transaktionskostnader samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt. Avtalet är villkorat av prövning hos Konkurrensverket och frånträde är planerat till den 5 juli.


Corem genomför försäljningen för att koncentrera fastighetsportföljen geografiskt och den är ett led i bolagets strategi att långsiktigt utöka och utveckla beståndet på bolagets prioriterade orter.

Fastigheterna utgörs till merparten av lager/logistikanläggningar och är belägna på 13 orter runt om i landet: Tranås, Falun, Gävle, Västerås, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Uppsala, Katrineholm och Kumla. Objekten har en total uthyrbar area om cirka 500.000 kvm, ett årligt hyresvärde om cirka 309 Mkr och en uthyrningsgrad om 88 procent.

Efter affären uppgår andelen av fastighetsportföljen som är belägen i Region Stockholm till cirka 56 procent, 22 procent i Region Väst och 14 procent i Region Syd. Utifrån redovisade siffror per 31 mars innebär försäljningen även att Corems justerade soliditet ökar från 39 procent till 53 procent, samtidigt som belåningsgraden minskar från 54 procent till 35 procent.

– Den strategi vi arbetat utifrån sedan bolaget startade visar sig framgångsrik när vi nu kan avyttra en väl sammansatt portfölj till en ny logistikaktör, säger Eva Landén, vd för Corem.

Corems rådgivare i samband med försäljningen har varit JLL och legal rådgivare har varit Walthon Advokater.