31 maj 2020
torsdag, 23 maj 2019 16:43

Amasten återbetalar obligationslån om 425 Mkr

Skrivet av 

 

 

 

 

Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten, ökar intjäningsförmågan med 22 Mkr för bolaget efter att obligationslån ska återbetalas.

 


Styrelsen i Amasten Fastighets AB beslutade under torsdagen att återbetala ett utestående obligationslån om 425 Mkr.

 

Obligationslånet förfaller till betalning den 2 juni 2019. Amasten har genom tidigare aviserad nyemission om 175 Mkr och genom ny upplåning i bankerna skapat likvida medel för återbetalning av obligationslånet.

 

 

Finansnettot i intjäningsförmågan förbättras med 22 Mkr efter en återbetalning av utestående obligationslån.

 

I en kommentar kan sägas att Amasten har haft en stark utveckling i år då aktien har ökar med 43 procent och värdet på bolagets fastigheter har mer än fördubblats till drygt 7 Mdr kr. SF