31 maj 2020
torsdag, 23 maj 2019 09:34

Kan Oscar betala marken för Gasklockan?

Skrivet av 

 

 

 

 

Gasklockan, cirka 97 meter hög och med 300 bostäder planeras att stå färdig för inflyttning 2022. Det blir inte billigt att bo i bostadstornet med priser om 90.000 kr/kvm till 125.000 kr/kvm. Bild: Herzog & de Meuron.

 

 


Oscar Properties och Stockholms stad har tecknat ett tilläggsavtal för projekt Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Avtalet innebär att Oscar Properties och Stockholms stad nu är överens om detaljerna i projektet som omfattar minst 38.500 kvm. Av avtalet framgår även att Oscar Properties får tillträde till marken den sista oktober i år.

 

Det betyder att Oscar Properties ska betala marken för projektet Gasklockan senast den sista oktober i år. Den 3 maj i år sa Staffan Lorentz, ansvarig för Norra Djurgårdsstaden vid Stockholms stad:

"Priset är indexerat från när det markanvisades. Sedan har åren gått och priserna gått upp. I dag är priset 15.000 kronor per kvadratmeter per bruttoarea. När vi skrev avtalet visste vi inte hur stor själva byggrätten som Oscar Properties kan bygga blir. Men om de inte har något bygglov den 3 juni, då kommer staden ta betalt för maximalt möjliga byggarea vilket är 45.100 kvadratmeter. Totalt blir det 675 Mkr.

Men nu har Oscar Properties fått respit  till den sista oktober i år med att erlägga köpeskillingen om cirka 600 Mkr, enligt en skrivning i tilläggsavtalet.

 

Om Oscar Properties nöjer sig med 38.500 kvm blir priset höga 577,5 Mkr. Oscar Properties hade likvida medel om 56,3 Mkr vid utgången av mars i år mot 101,7 Mkr vid årsskiftet, vilket innebär att bostadsutvecklarens då saknade medel för att betala staden för marken där den 97 meter höga byggnaden med 300 bostäder är tänkt att uppföras.


Förlusterna har varje kvartal minskat Oscar Properties egna kapital som under Q1 minskade till 944 Mkr (1.467).  Men nu säger Oscar att i den första säljetappen med 75 lägenheter så är 60 lägenheter bokade. Frågan blir om Oscar har funnit en ny finansiär?

 

I pressmeddelandet under torsdagen säger vd Oscar Engelbert:

– Samtalen med staden har gått mycket bra och vi ser fram emot att starta byggnationen. Gasklockan kommer att bli ett nytt landmärke, inte bara för Norra Djurgårdsstaden utan för hela Stockholm. Drygt 300 bostäder kommer att inrymmas i Gasklockan. Första säljetappen har omfattat 75 lägenheter och av dem är 60 lägenheter bokade. Avtalet som nu har träffats måste godkännas av kommunfullmäktige.

 

Avslutningsvis säger Oscar Engelbert att projektet är fantastiskt:

 

– Projekt som Gasklockan är ovanliga och tillför Stockholm en helt ny dimension av boende. En egen oas mitt på Norra Djurgården med utsikt över hela Stockholm. Ett boende som erbjuder all möjlig form av service. Produkten är helt unik för Sverige och även ute i världen.


Spännande fortsättning följer. Kommer Oscar Properties få fram cirka 600 Mkr till den sista oktober i år? SF