31 maj 2020
tisdag, 21 maj 2019 16:08

SSM vann tvist mot en bostadsköpare

Skrivet av 

 

 

 

 

Brf West Side Solna på Råsundavägen 166 i Solna har nu endast en lägenhet om 43 kvm till salu för 2,8 Mkr med en månadsavgift om 2.401 kr. Totalt omfattar föreningen 252 lägenheter om 1-4 rok.


Under tisdagen meddelade Stockholms tingsrätt en dom i en tvist mellan SSM:s projekt Brf West Side Solna och ett par som tecknat förhandsavtal för bostadsköp. Rätten ogillade köparnas talan och dömde till Brf West Side Solnas fördel.

 

Köparna hade yrkat att tingsrätten skulle förplikta bostadsrättsföreningen att återbetala parets tidigare erlagda förskott om 25.000 kronor med viss ränta. Köparna påstod i målet att förhandsavtalet var ogiltigt på grund av formfel och att de dessutom haft rätt att häva och säga upp avtalet. Köparna yrkade även ersättning för sina rättegångskostnader.

Tingsrätten bekräftade i domen Brf West Side Solnas bedömning att förhandsavtalet var giltigt och att såväl hävningen som uppsägningen var ogrundade. Domen slår även fast att Brf West Side Solna har rätt till skadestånd på grund av parets vägran att teckna upplåtelseavtal och ålade paret att betala rättegångskostnader i målet.

 

Inflyttning i Brf West Side Solna är beräknad att påbörjas under tredje kvartalet 2019 och


Brf West Side Solna på Råsundavägen 166 i Solna har nu endast en lägenhet om 43 kvm till salu för 2,8 Mkr med en månadsavgift om 2.401 kr. Totalt omfattar föreningen 252 lägenheter om 1-4 rok.


Beskedet om att SSM vann tvisten medförde att aktien steg med 11,5 procent till 9,12 kr som senast betalt under en svag omsättning.