19 februari 2020
torsdag, 16 maj 2019 13:02

Fastator ökade vinsten till 83,9 Mkr

Skrivet av 

 

 

 

 

Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 


Det fastighetsnischade investmentbolaget Fastator levererade en stark kvartalsvinst om 83,9 Mkr (6,7), vilket motsvarade 5,94 kr (0,44) per aktie – ett resultat som påverkades av värdeförändringar i fastigheter med 72,4 Mkr (7,1).

 

Intäkterna steg till 36,7 Mkr (22,9), beroende på förvärv av fastigheter och en ökning av förvaltningstjänster i det till 70 procent ägda Nordic PM. Resultat från intressebolag ökade till 29,2 Mkr (1,1), detta främst tack vare värdeökningar och högre intäkter från intressebolaget Offentliga Hus, i vilket Fastator äger 50 procent.

 

– Kvartalets tillväxt och resultat är summan av ett långsiktigt arbete där vi följer vår utstakade väg. De frön vi sått längs vägen har grott och utvecklats under lång tid, och nu ser vi tydligt hur vårt arbete betalar sig, säger vd Joachim Kuylenstierna.

 

I slutet av förra året köpte Fastator resterande 50 procent av bolaget Industrisamhället och under perioden inledningen av året förvärvade detta bolag tre fastigheter för 66,3 Mkr. Vidare köpte Fastator fyra centrumfastigheter belägna i Sala, Ludvika, Bollnäs och Timrå för 249,4 Mkr, vilket bidrog till att bolagets totala anläggningstillgångar ökade till 1,74 Mdr kr (1,3 vid årsskiftet).

 

Nya lån för fastighetsförvärv och emission av nya obligationer om 200 Mkr bidrog till att de räntebärande lånen ökade till 748,8 Mkr (462,3) och det egna kapitalet ökade till 989 Mkr (904), motsvarande en soliditet om 53,6 procent (62,5). Avkastningen på eget kapital ökade till 10,6 procent (1,1) och substansvärdet steg till 1.015 Mkr (592), motsvarande 69,6 kr (41,8) per aktie efter utspädning.

 

Marknaden gillade rapporten då aktien blev kursvinnare med en uppgång om drygt 7 procent till 47,80 kr som senast betalt. SF