19 februari 2020
torsdag, 16 maj 2019 09:32

SBB köper danska samhällsfastigheter för 540 Mkr

Skrivet av 

 

 

 

 

Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

 


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, köper för första gången i Danmark. Bolaget har tecknat avsiktsförklaringar om förvärv av sex samhällsfastigheter i Danmark, belägna i Köpenhamns- och Århusregionerna med en total uthyrbar area om cirka 34.000 kvm, varav en skolfastighet om cirka 3.400 kvm i Köpenhamnsregionen som redan har tillträtts.

 

De totala hyresintäkterna för fastigheterna uppgår till cirka 39 Mkr med ett driftnetto på cirka 36 Mkr. Genomsnittlig löptid på kontrakten i portföljen är cirka 9 år. Dessa investeringar stärker ytterligare SBB:s ställning som en ledande aktör inom social infrastruktur i Norden.

 

Fastigheterna som alla är uthyrda till offentligt finansierade verksamheter ligger i attraktiva kommunikationslägen i Danmarks två storstadsregioner.

 

– Det är spännande att vi nu etablerar oss i Danmark och därmed får exponering mot alla de nordiska välfärdsstaterna samtidigt som vi tittar på förvärv av ytterligare samhällsfastigheter på den danska marknaden, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

 

Tillträden bedöms ske under sommaren 2019.

 

SBB:s rådgivare i den redan avslutade transaktionen har varit Rubik Properties och Bech-Bruun Advokatpartnerselskab.