15 oktober 2019
onsdag, 15 maj 2019 16:39

Cibus gjorde en kvartalsvinst om 8,9 MEUR

Skrivet av 

 

 

 

 

Sverker Källgården är ny vd för Cibus Nordic Real Estate sedan den 4 mars i år.


För första kvartalet 2019 visade Cibus Nordic Real Estate hyresintäkter om 12,12 MEUR, vilket gav ett förvaltningsresultat om 7,6 MEUR och en vinst efter skatt om 8,9 MEUR.

 

Cibus Nordic Real Estate har få hyresgäster. Över 90 procent av de sammanlagda hyresintäkterna härrör från fastigheter som hyrs av de tre marknadsledande hyresgästerna: Kesko, Tokmanni eller S-gruppen. Ankarhyresgästerna står för 81 procent av hyresintäkterna och har genomsnittlig återstående löptid på 5,5 år. Vid första kvartalets slut bestod Cibus fastighetsbestånd av 132 relativt moderna butiksfastigheter, belägna i olika tillväxtregioner i Finland. Två tredjedelar av portföljens driftnetto härrör från fastigheter som är belägna i södra och sydvästra Finland

 

I balansen ökade fastighetstillgångarna till 820,8 MEUR (816,4) samtidigt som de långfristiga skulderna steg till 504,6 MEUR (497,5), medan de kortfristiga skulderna minskade till 15,7 MEUR (21,5). Det innebar en soliditet om 39,3 procent och en räntetäckningsgrad om 3,6 gånger.

 

I en kommentar till rapporten säger vd Sverker Källgården:

– Som ny vd för Cibus Nordic Real Estate är det med glädje jag presenterar årets första rapport. Vi har en stabil tillväxt och resultatet ligger helt i paritet med vår målsättning som är att vara ett högavkastande bolag för aktieägarna. Genom ett starkt kassaflöde möjliggör vi vår utdelningstillväxt. Vi har under bolagets första tolv månader som noterat bolag visat att affärsidén håller och att vi levererar enligt de löften vi gett. Vi är väldigt trygga i vår affärsidé och avviker inte från den.