15 oktober 2019
onsdag, 15 maj 2019 12:22

Stark start för Willhem

Skrivet av 

 

 

 

 

Mikael Granath, vd för Willhem.Willhem kan se tillbaka på ett starkt första kvartal där intäkterna ökade till 561 Mkr (536), motsvarande 4,7 procent, och ett driftnetto som steg till 301 Mkr (269) – en ökning med 11,9 procent, i jämförbart bestånd 7,5 procent. Rörelseresultatet för perioden förbättrades till 801 Mkr (625), där orealiserade värdeökningar på fastigheter bidrog med 517 Mkr (370). Däremot minskade vinsten efter skatt till 305 Mkr (459) där värdeförändringar på finansiella instrument påverkade resultatet med -204 Mkr (84) och uppskjuten skatt med -112 Mkr (-36).


– Vi kan glädjas åt en starkare period resultatmässigt än föregående år. Driftnettot ökade med 12 procent och en stark värdeutveckling på fastigheterna bidrog till att rörelseresultatet ökade med 28 procent. Vår egen nyproduktion fortsätter att utvecklas positivt och i mars stod det även klart att vi tilldelats mark av kommunen för produktion av nya bostäder i Jönköping. Ytterligare tre gröna obligationer har emitterats som ett led i vårt finansiella hållbarhetsarbete, säger vd Mikael Granath.

Under perioden köpte Willhem en fastighet med 96 lägenheter i Helsingborg samt 11 fastigheter i Malmö med 201 lägenheter, till ett totalt fastighetsvärde om 506 Mkr. Vidare investerade bolaget 222 Mkr (166) i befintligt bestånd och 52 Mkr (186) i nyproduktion, vilket bidrog till att den totala portföljens marknadsvärde ökade till 37,6 Mdr kr (33,3). Efter periodens utgång frånträdde Willhem 781 lägenheter i Malmö till ett avtalat fastighetsvärde om 900 Mkr.

Vid kvartalsskiftet uppgick de räntebärande skulderna till 23.966 Mkr (21.960 vid årsskiftet) och de finansierades till en snittränta om 1,4 procent (1,5). Det egna kapitalet ökade till 13.433 Mkr (13.128) och soliditeten uppgick till 32,8 procent (33,1). LE