18 september 2019
fredag, 10 maj 2019 15:26

NP3 säljer sitt bestånd i Småland

Skrivet av 

 

Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter.

 


NP3 Fastigheter säljer sina fastigheter i Småland. De 10 fastigheterna har en area om 29.000 kvm och ett hyresvärde som uppgår till 20 Mkr. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 272 Mkr.

 

Fastigheterna frånträds den 15 juni 2019 och köpare är Fastighetsbolaget Emilshus AB som delbetalar 100 Mkr av köpeskillingen med en riktad emission till NP3. Emilshus kommer efter transaktionen vara ett intressebolag till NP3. NP3s ägarandel kommer att uppgå till cirka 23 procent.

 

– Emilshus har en lokal organisation vilken följer NP3s affärsmodell. Emilshus har större förutsättningar att öka NP3s resultat på den småländska marknaden än vad NP3 har i dag, säger Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter.

 

Efter försäljningen uppgår hyresvärdet för fastigheterna som NP3 äger utanför primärmarknaderna i norra Sverige till 18 Mkr, motsvarande 1,7 procent av det aggregerade hyresvärdet.