26 februari 2020
onsdag, 24 april 2019 12:09

Archus utvecklar ny stadsdel i Västerås

Skrivet av 

 

Archus Development har uppdraget att realisera planerna på förskola, ett trygghetsboende, ett vård- och omsorgsboende med 120 platser samt 550 bostäder i Södra Källtorp, Västerås. Klart är att Hemsö har utsetts till att uppföra samhällsfastigheterna för en beräknad investering om 490 Mkr.

 Nu har detaljplanen för Södra Källtorp i centrala Västerås vunnit laga kraft och därmed har ytterligare ett steg tagits för att realisera planerna för en ny stadsdel med 700 bostäder, äldreboende, förskola, trygghetsboende, samt idrottshall.

Archus Development har på uppdrag av Västerås stad har tagit fram en utbyggnadsstruktur och process för utveckling av den nya stadsdelen, som ska växa fram kring det som tidigare var Wenströmska skolans lokaler. Planeringen för utbyggnaden av områdets infrastruktur samt rivning sker nu under våren och markanvisningen av den första etappen kommer att starta till sommaren.

– I dagarna är det sex år sedan vi startade Archus Development och arbetet med Wenströmska skolan var vårt första allra uppdrag. Därför är det naturligtvis extra roligt för oss att bygget av den nya stadsdelen nu fått grönt ljus, säger Michael Larsson, vd för Archus Development.

Archus Developments uppdrag har varit att förhandla fram försäljning och inhyrning inför byggnation av samhällsfastigheterna, att driva processen kring val av bostadsaktörer via en markanvisningsprocess. Inom uppdraget har även arbetet med alla affärs- och genomförandefrågor i projektet, samt att stötta Västerås stads planhandläggare i detaljplanearbetet ingått.

– I vårt förslag har det legat stort fokus på att skapa en attraktiv boendemiljö med goda möjligheter till fritidsaktiviteter. Södra Källtorp kommer att bli ett mycket bra bostadsområde med en fin mix av arbetsplatser och kommersiella lokaler men även ny lekplats, park- och promenadstråk, säger Michael Larsson.